Αυτοπροστασία των παιδιών

 Στο Αποθετήριο καλών πρακτικών του θεσμού Αριστεία και Καινοτομία στην εκπαίδευση παρουσιάζεται το πρόγραμμα "Μη φοβάσαι την αγκαλιά" της Ρέντζη Αργυρώς, καθώς και το αντίστοιχο παραμύθι, που αφορά σε θέματα…