Ο χαιρετισμός «γεια σου» σε διάφορες γλώσσες μέσα από τη μουσική

Η δραστηριότητα, που πραγματοποιείται μέσω των παρακάτω τραγουδιών έχει ως βασικό στόχο την ανάπτυξη της ικανότητας των παιδιών να ζουν μέσα σε μια πολύγλωσση και πολιτισμική κοινωνία. Παράλληλα μέσω αυτής γίνεται…