Γονείς και … πρώτες ημέρες των παιδιών τους στο νηπιαγωγείο

Καθώς πλησιάζει η ημέρα που τα παιδιά θα έρθουν για πρώτη φορά στο νηπιαγωγείο η αγωνία αρκετών γονιών μεγαλώνει, ιδιαίτερα αυτών που τα παιδιά τους δεν έχουν φοιτήσει σε παιδικό…