Προσωπογραφίες και αυτοπροσωπογραφίες

Τον μήνα αυτό ασχοληθήκαμε με την ενότητα "Είμαστε διαφορετικοί αλλά και μοναδικοί" στα πλαίσια του προγράμματος "Βήματα για τη ζωή". Στη διάρκεια της επεξεργασίας αυτής της ενότητας πραγματοποιήθηκε η δραστηριότητα…