Αναγνώριση και αναπαραγωγή ήχων με αφορμή το τραγούδι «Ο κούκος»

Οι δραστηριότητες που ακολουθούν οργανώθηκαν με σκοπό να αναπτύξουν τα παιδιά την ικανότητα να απολαμβάνουν αισθητικά μια ακρόαση, να εκτελούν μουσική και να εκφράζονται δημιουργικά.

  1. Μουσική εκτέλεση του τραγουδιού «Ο κούκος» (Εικόνα του πουλιού εδώ)Μαθαίνουμε αρχικά το τραγούδι «Ο κούκος» ώστε τα παιδιά εξοικειωθούν με αυτό. (Βλ. Καραδήμου – Λιάτσου, Δραστηριότητα 1.2-3)
  2. Μουσική ακρόαση: Ο κούκος στο δάσος από το έργο «Το καρναβάλι των ζώων» του C. Saint– SaënsΧρήση υλικού: http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2158/Mousiki_A-Dimotikou_html-empl/extras/sounds/CD1/Mousiki_Dimotiko-A_CD1-07.mp3
    • Παρουσιάζουμε μέσω του Η/Υ στα παιδιά την εικόνα του κούκου στο δάσος από το διαδραστικό βιβλίο μουσικής μαθητή Α΄ Δημοτικού και τα καλούμε να ακούσουν το ηχητικό απόσπασμα του παραπάνω έργου http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2158/Mousiki_A-Dimotikou_html-empl/index3.html
    • Προτρέπουμε να περπατήσουν στον χώρο με το ρυθμό της μελωδίας και κάθε φορά που αναγνωρίζουν τον ήχο του κούκου να τον αποδώσουν με μια διαφορετική κίνηση (π.χ. απαλό πήδημα).
    • Σε τρίτη φάση μοιράζουμε στα παιδιά χαρτιά Α4 ζητώντας να σημειώσουν γραμμές κάθε φορά που ακούν τον ήχο του κούκου.

       3.Ενεργητική ακρόαση μέσω του μαθησιακού αντικειμένου «Βόλτα στο δάσος» http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/10701

Χρησιμοποιούμε

  • το 1ο μέρος του μαθησιακού αντικειμένου και εμπλέκουμε τα παιδιά σε μια δραστηριότητα ενεργητικής ακρόασης και ανακαλυπτικής μάθησης. Μέσω της οπτικοποίησης της μουσικής τα παιδιά αναγνωρίζουν τα ηχοχρώματα.
  • το 8ο μέρος του μαθησιακού αντικειμένου  και εμπλέκουμε τα παιδιά σε μια δραστηριότητα ζωγραφικής κατά τη διάρκεια ακρόασης της μουσικής, στοιχείο που προάγει την αυτενέργειά τους.

 

Βιβλιογραφία – Δικτυογραφία

Καραδήμου – Λιάτσου, Π., (1995). Πρόγραμμα Μουσικών Δραστηριοτήτων για το Νηπιαγωγείο. Θεσσαλονίκη.

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, (2010). Μουσική Α΄& Β΄Δημοτικού, Βιβλίο Εκπαιδευτικού. Αθήνα: ΟΕΔΒ.

Διαδραστικό βιβλίο Μουσικής Α΄Δημοτικού http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2158/Mousiki_A-Dimotikou_html-empl/index3.html

Μαθησιακό αντικείμενο: Βόλτα στο δάσος, http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/10701

Αφήστε μια απάντηση