Εξερευνώντας τον κόσμο της θάλασσας

Με στόχο τα παιδιά να εξερευνήσουν και να ανακαλύψουν τον κόσμο της θάλασσας και να διευρύνουν τις γνώσεις τους για τον βυθό, τα ποικίλα είδη θαλάσσιας ζωής (ζωικούς και φυτικούς οργανισμούς) και τα θαλάσσια οικοσυστήματα γενικότερα θα αναζητήσουμε πληροφορίες μέσω ιστοεξερευνήσεων στους ιστότοπους που ακολουθούν:

                                                        Οργανισμοί: Ζώα, φυτά, μικροοργανισμοί
  • Ο κόσμος της θάλασσας περιλαμβάνει κάποιους οργανισμούς. Σύμφωνα με την Ελεύθερη Εγκυκλοπαίδεια Βικιπαίδεια κάποιες επιστήμες που ασχολούνται με αυτό το θέμα, όπως η  βιολογία και η  οικολογία, με τον όρο οργανισμός εννοούν οποιοδήποτε ζωντανό πλάσμα, ζώοφυτό ή μικροοργανισμό.
  • Τι είναι όμως ένα οικοσύστημα, τι εννοούμε λέγοντας οικοσύστημα; Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Βιώσιμη αλιεία στη Μεσόγειο – SEO Birdlife  «Με τον όρο οικοσύστημα περιγράφεται η αλληλεπίδραση μεταξύ του βιοτικού κόσμου (ζώα, φυτά και άλλοι ζωντανοί οργανισμοί) και του φυσικού τους περιβάλλοντος»[1].
  • Τι είναι ένα θαλάσσιο οικοσύστημα; Σύμφωνα με την ιστοσελίδα www.greelane.com ένα οικοσύστημα είναι η συλλογή των έμβιων και μη έμβιων όντων σε μια περιοχή και η σχέση τους μεταξύ τους. Είναι το πώς τα ζώα, τα φυτά και το περιβάλλον αλληλεπιδρούν μεταξύ για να ευδοκιμήσουν. Ένα θαλάσσιο οικοσύστημα βρίσκεται κοντά ή μέσα στο αλμυρό νερό.Παράκτια και θαλάσσια οικοσυστήματα στον Κόλπο του Μεξικού, από την ιστοσελίδα NATIONAL GEOGRAFIC
  • Στο βίντεο που ακολουθεί παρουσιάζεται το Ενυδρείο Κρήτης, ως μέρος του πάρκου «ΘΑΛΑΣΣΟΚΟΣΜΟΣ».

  • Το βίντεο που ακολουθεί ανακτήθηκε από τον ιστότοπο https://unworldoceansday.org, όπως έχει αναρτηθεί με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ωκεανών, 8 Ιουνίου 2020. Στην αντίστοιχη σελίδα https://vimeo.com/398659233, υπάρχουν επιπλέον σχετικά βίντεο.

  • Μια σειρά από εικόνες σχετικές με τους θαλάσσιους οργανισμούς και τα θαλάσσια οικοσυστήματα παρουσιάζονται στον ιστότοπο https://en.wikipedia.org/wiki/Marine_life, [Λήμμα: Marine life (Θαλάσσια ζωή)]

[1] Βλ. Αειφόρος Αλιεία στη μεσόγειο, η «Ματιά» των θαλασσοπουλιών

Αφήστε μια απάντηση