Χριστουγεννιάτικο ψηφιακό λεξικό

Το χριστουγεννιάτικο ψηφιακό λεξικό, που ακολουθεί, δημιουργήθηκε ως δραστηριότητα της 5ης Συνεδρίας στο πλαίσιο της 4ης περιόδου επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. (Νοέμβριος 2018 – Φεβρουάριος 2019).Λήψη αρχείου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λεξικό με τα παιδιά, με τη βοήθεια ενός λογισμικού γενικής χρήσης, Επεξεργαστή Κειμένου, τόσο για να προσπαθήσουν να «διαβάσουν», όσο και για να προσπαθήσουν να γράψουν όπως μπορούν, χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο του Η/Υ, τις λέξεις που παρουσιάζονται σ’ αυτό.  S5_dd_pliatsika_vasiliki

Eκτυπώνοντας το αρχείο, τα παιδιά μπορούν να γράψουν τις λέξεις, όπως μπορούν και να χρωματίσουν τα γράμματα που συνοδεύουν τις εικόνες.

Για την καλύτερη χρήση του αρχείου από τα παιδιά, δημιουργήθηκε η μορφή που ακολουθεί, ώστε να πληκτρολογούν κάθε γράμμα της λέξης στα αντίστοιχα κελιά του πίνακα, που υπάρχει κάτω από τη λέξη. S5_dd_pliatsika_vasiliki_2

Αφήστε μια απάντηση