Χορεύω απ’ τη χαρά μου

                                                           Γ. Μόραλης «Σκηνικό»
  • Παρουσιάζουμε στα παιδιά τον πίνακα του Γ. Μόραλη «Σκηνικό» και αφού τον περιγράψουν, προτρέπουμε να μας μιλήσουν για αντίστοιχα δικά τους βιώματα.
  • Ζητάμε να φανταστούν τα συναισθήματα των ανθρώπων που παρουσιάζονται στον πίνακα.
  • Στη συνέχεια βάζουμε μια χαρούμενη, γρήγορη μουσική π.χ. χασαποσέρβικο, χορεύουμε όλοι μαζί και στο τέλος καλούμε τα παιδιά να περιγράψουν τα συναισθήματα που ένιωσαν.

Πηγές:

Η δραστηριότητα ανακτήθηκε από το «Σχέδιο εργασίας για τα συναισθήματα», εργασία της νηπιαγωγού Γεωργίας Γούλα από τον ιστότοπο Δημιουργικό Νηπιαγωγείο.

H εικόνα του πίνακα ανακτήθηκε από τον ιστότοπο BAZEOS TOWER

 

Αφήστε μια απάντηση