Κλέφτικη ζωή

Μαύρη μωρέ μαύρη ζωή που κάνουμε (2)

μαύρη ζωή που κάνουμε εμείς οι μαύροι κλέφτες

εμείς οι μαύροι κλέφτες. (2)

Με φό- μωρέ με φόβο τρώμε το ψωμί (2)

με φόβο τρώμε το ψωμί, με φόβο τραγουδάμε

με φόβο τραγουδάμε. (2)

Ποτέ μωρέ, ποτέ μας δεν αλλάζουμε (2)

ποτέ μας δεν αλλάζουμε και δεν ασπροφορούμε

και δεν ασπροφορούμε. (2)

Όλη μωρέ, όλη μερίς στον πόλεμο (2)

όλη μερίς στον πόλεμο το βράδυ καραούλι (2)

το βράδυ καραούλι. (2)

Αφήστε μια απάντηση