Ας παίξουμε με το σώμα μας (συνέχεια)

Ας παίξουμε με το σώμα όπως μας προτείνει η ιστοσελίδα English Exerscises

Dem Bones, by annaas
Find this and other body exercises in English Exercises .org

Medical English, by Irina
Find this and other body exercises in English Exercises .org

Αφήστε μια απάντηση