Πολύγλωσσο Λεξικό

Το μικρό πολύγλωσσο λεξικό, που ένα μέρος του παρουσιάζεται παρακάτω, είναι αποτέλεσμα δραστηριοτήτων που έγιναν στην τάξη σε διάστημα τριών περίπου μηνών (Ιανουάριος – Μάρτιος 2011).

Δημιουργήθηκε με αφορμή τη βάση ενός κουτιού παζλ που έφερε κάποιο παιδί, στην οποία υπήρχαν οι σημαίες κάποιων χωρών και οι οδηγίες για τον τρόπο κατασκευής του παζλ στις αντίστοιχες γλώσσες (πολυτροπικό κείμενο).

Σύμφωνα με τις προτάσεις και τα ενδιαφέροντα των παιδιών ακολούθησαν δραστηριότητες με τα εξής θέματα: «Σημαίες των χωρών της γης» και «Ταξίδια στις χώρες του κόσμου και στην Ελλάδα». Έτσι, καθώς προέκυψε στα παιδιά η ανάγκη να μάθουν λέξεις στις γλώσσες των χωρών που ήθελαν να ταξιδέψουν, αποφασίσαμε να συγκεντρώσουμε πληροφορίες και φτιάξαμε το λεξικό αυτό. Δημιουργοί του είναι όλα τα παιδιά της τάξης, οι γονείς τους που βοήθησαν στη συγκέντρωση των λέξεων, καθώς και οι γονείς και τα αδέλφια των παιδιών που μας επισκέφθηκαν στην τάξη και μας «δίδαξαν» λέξεις σε διάφορες γλώσσες. Επίσης το πρόγραμμα http://translate.google.gr αποτέλεσε πολύτιμο σύμμαχο για τη δημιουργία αυτού του λεξικού. Η ιδιαιτερότητά του είναι ότι απαντά μόνο στις απορίες των παιδιών της τάξης. Περιέχει τις λέξεις που τα παιδιά ζήτησαν να μάθουν και στις γλώσσες που εκείνα ήθελαν.

Αρχικά οι λέξεις του δεν ήταν τοποθετημένες αλφαβητικά, αλλά με τη χρονική σειρά που ζητήθηκε η ερμηνεία των λέξεων από τα παιδιά κατά τη διάρκεια επεξεργασίας του θέματος. Στην πορεία όμως αυτό άλλαξε και οι λέξεις καθώς και οι φράσεις που περιέχει είναι πλέον σε αλφαβητική σειρά.

Τρόποι χρήσης του πολύγλωσσου λεξικού και οι αντίστοιχοι στόχοι του Αναλυτικού προγράμματος (ΔΕΠΠΣ,2003)

Τα παιδιά ξεφυλλίζοντας τις σελίδες του λεξικού τόσο στην έντυπη όσο και στην ηλεκτρονική μορφή του, θα έρθουν σε επαφή με την έννοια των λεξικών. Επίσης μπορούν να κάνουν υποθέσεις γύρω από τι είναι γραμμένο σε καθένα από αυτά, να αναγνωρίζουν λέξεις της ελληνικής γλώσσας αντιστοιχίζοντάς τες με την εικόνα, να παρατηρούν και να συγκρίνουν οπτικά τον τρόπο γραφής των λέξεων σε διάφορες γλώσσες καθώς και να συγκρίνουν ακουστικά τις λέξεις (προφορά) με τη βοήθεια της ανάγνωσης από κάποιον μεγάλο (Στόχοι προγράμματος Γλώσσας).

Τα παιδιά μπορούν να χειρίζονται την ηλεκτρονική μορφή του λεξικού (αρχεία Power Point) και να ταξιδεύουν στις σελίδες του, ακολουθώντας τις υπερσυνδέσεις, που εμφανίζονται πάνω στις σημαίες, όταν τα αρχεία προβάλλονται με την προβολή παρουσίασης. Όλα τα αρχεία του λεξικού συνδέονται με το αρχικό αρχείο-εξώφυλλο «Πολύγλωσσο λεξικό» καθώς και με το «Ελληνικό λεξικό» που δημιουργήθηκε από το σύνολο των λέξεων που η ερμηνεία τους ζητήθηκε από τα παιδιά (Στόχοι προγράμματος Πληροφορικής).

Εκτός από την ανάπτυξη της οπτικής και ακουστικής ικανότητας των παιδιών μέσα από το ξεφύλλισμα αυτού του λεξικού, τα παιδιά θα αναπτύξουν θετική στάση στις διάφορες γλώσσες του κόσμου, ενώ παράλληλα θα αποκτήσουν εμπιστοσύνη στις ικανότητές τους να παρατηρούν γλώσσες γνωστές ή άγνωστες σ’ αυτά (Στόχοι προγράμματος Μελέτης περιβάλλοντος).

Arxiki selida polyglvssou lexikou_VPliatsika

Ellinotourkiko lexiko_Vpliatsika

Ellinoalvaniko lexiko_VPliatsika

Ellinoispaniko lexiko_Vpliatsika

2 σχόλια

Αφήστε μια απάντηση