Σχετικά με τη δήλωση των ωρών της Παράλληλης Στήριξης

447305129 38096cdc62 b

Όπως έχουμε αναφέρει και κατά το παρελθόν, η δήλωση των ωρών της Παράλληλης Στήριξης γίνεται με χρήση της επιλογής ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ / ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. στην Κατηγορία Συμπλήρωση στις Λεπτομέρειες Ωραρίου της τοποθέτησης.

Υπάρχουν σχολικές μονάδες που κάνουν τα δικά τους και την δηλώνουν μέσω των Αναθέσεων με διπλασιασμό ωρών στα μαθήματα. Θα πει κάποιος: και πού είναι το θέμα, αφού όποιος κάνει Παράλληλη Στήριξη μπαίνει σε κάποιο τμήμα. Το θέμα δεν είναι παιδαγωγικό (αν είναι “ατομικός εκπαιδευτικός” ή κάνει συνδιδασκαλία κτλ.), αλλά τεχνικό, καθώς με αυτόν τον τρόπο διπλασιάζονται οι ώρες στη στήλη Συνολικές Ώρες Τμημάτων στο Στατιστικό 5.1 Λειτουργικά Κενά Μαθημάτων (σε ΩΡΕΣ), δίνοντας λανθασμένη εκτίμηση για τις απαιτούμενες ώρες του σχετικού μαθήματος (Σ.Σ. διπλασιασμό ωρών κάνουμε στους Αναπληρωτές ΜΝΑΕ στα ΕΠΑΛ – δεν έχουν ακόμα προσληφθεί φέτος – αλλά αυτό είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο και όντως γίνεται συνδιδασκαλία).

Για τη διόρθωση, πρέπει η σχολική μονάδα να ακολουθήσει τα εξής βήματα (με τη σειρά που αναφέρονται):
1) ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ -> Αναθέσεις Μαθημάτων σε Εκπαιδευτικούς : διαγράφει (Χ) τον Αναπληρωτή Παράλληλης Στήριξης (και αναγκαστικά θα μηδενίσει και τις ώρες του) και αποθηκεύει.
2) ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ -> Διαχείριση Τμημάτων : ξετσεκάρει το διπλασιασμό ωρών που είχε (και αναγκαστικά θα υποδιπλασιάσει και τις Ώρες Διδασκαλίας στο τμήμα) και αποθηκεύει.