Μη συμπληρώνετε ημερομηνία αποχώρησης εκπαιδευτικού πριν φύγει!

hm apoh screenshot 1

Αγαπητές Διευθύντριες / Αγαπητοί Διευθυντές,

κάποιες / κάποιοι συμπληρώνουν μαζί με τα στοιχεία πράξης ανάληψης και τα στοιχεία πράξης αποχώρησης (μόνο την ημερομηνία, στη λήξη του σχολικού έτους). ΜΗΝ ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ αυτό γιατί αν χρειαστεί να τερματίσουμε την τοποθέτηση του εκπαιδευτικού νωρίτερα από ότι είχαμε προγραμματίσει, το MySchool δεν μας αφήνει να αλλάξουμε την ημερομηνία “Ισχύει Έως” της τοποθέτησης αν είναι προγενέστερη της ημερομηνίας αποχώρησης που έχετε καταχωρήσει.

Σε γενικές γραμμές, δεν έχω υπόψη να χρειάζεται αυτό το στοιχείο, οπότε καλύτερα να μην το συμπληρώνετε ποτέ και σίγουρα μην το συμπληρώνετε πριν πραγματικά αποχωρήσει ο εκπαιδευτικός.