ΠΣ MySchool: ΠΕ23 και ΠΕ30 σε ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ

447305129 38096cdc62 b

Προσοχή λίγο με αυτό το θέμα για να μην ταλαιπωρηθούμε όλοι. Κατ’ αρχάς, στοιχεία για τα ΣΔΕΥ μπορείτε να δείτε στο Στατιστικό 2.2 στις στήλες:
Κωδικός ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.
ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ
Σ.Δ.Ε.Υ.
Κέντρο Υποστήριξης ΕΑΕ
Χρήσιμη επίσης και η στήλη Τύπος Σχολείου, από την οποία μπορείτε να δείτε αν το Κέντρο Υποστήριξης είναι ΣΜΕΑΕ ή όχι.

Οπότε έχουμε τις εξής τοποθετήσεις:
1) τοποθέτηση στο ΚΕΔΑΣΥ που έχει γίνει κεντρικά, αφού έχουν προϊστάμενο τον προϊστάμενο του ΚΕΔΑΣΥ, για να μπορούν να δηλωθούν και οι άδειές τους. Από αυτή την τοποθέτηση θα απουσιάζουν με αιτιολογία Ολική Διάθεση – Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας / Δευτεροβάθμιας (ανάλογα με τη βαθμίδα του Κέντρου Υποστήριξης)
2) τοποθέτηση με Ολική Διάθεση στο Κέντρο Υποστήριξης, η οποία έχει γίνει κεντρικά.
α) Αν το Κέντρο Υποστήριξης είναι ΣΜΕΑΕ θα απουσιάζει και από αυτή τη μονάδα με αιτιολογία Ολική Διάθεση – Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας / Δευτεροβάθμιας (π.χ. ανάλογα με το ποια βαθμίδα έχει τις περισσότερες από τις 5 μονάδες του ΣΔΕΥ), ΕΚΤΟΣ αν έχει αποσπαστεί αλλού με την 82839/Ε4/24-07-2023
β) Αν το Κέντρο Υποστήριξης ΔΕΝ είναι ΣΜΕΑΕ αλλά “κανονική” μονάδα, προφανώς σε αυτό ΔΕΝ έχει απουσία στην τοποθέτηση.
3) Μερική Διάθεση για 5 ώρες σε κάθε μία μονάδα του ΣΔΕΥ, οι οποίες έχουν γίνει κεντρικά, ΕΚΤΟΣ αν έχει αποσπαστεί αλλού με την 82839/Ε4/24-07-2023

Οι τοποθετήσεις 2) και 3) δεν έχουν γίνει για:
α) τους ΠΕ23-ΣΔΕΥ και ΠΕ30-ΣΔΕΥ της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας (δεν είχε συνεδριάσει το ΠΥΣΕΕΠ της)
β) τους αποσπασμένους σε ΣΔΕΥ με την 82839/Ε4/24-07-2023 (δεν έχουν βγει ακόμα σχετικές αποφάσεις)
γ) τους μεταταγμένους σε ΣΔΕΥ με το ΦΕΚ Τεύχος Γ’ 2037/10.08.2023 (δεν έχουν βγει ακόμα σχετικές αποφάσεις)
Όταν βγουν οι σχετικές αποφάσεις, οι τοποθετήσεις θα γίνουν επίσης κεντρικά.
Γενικώς είπαμε να σας ξεκουράσουμε από τοποθετήσεις των ΠΕ23 και ΠΕ30 σε ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ (smiley)

Εκείνο που θα πρέπει από 1η Σεπτεμβρίου να δείτε είναι το μοίρασμα των ωρών στις σχολικές μονάδες του ΣΔΕΥ που δεν είναι ΣΜΕΑΕ, καθώς οι τοποθετήσεις σε αυτές έγιναν για 5 ώρες σε κάθε μία, αλλά δεν έχουν όλα τα ΣΔΕΥ 5 μονάδες ούτε όλοι οι ΠΕ23-ΣΔΕΥ και ΠΕ30-ΣΔΕΥ από 25 ώρες ωράριο.