Διαχείριση e-mail στο epresence.gov.gr

epresence logo

Έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιούμε ένα «βασικό» e-mail και ως τρία «επιπλέον» e-mail. Κάποιος που θέλει να μας προσθέσει σε μια τηλεδιάσκεψη μπορεί να μας προσθέσει χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε από τα e-mail αλλά η ειδοποίηση για την τηλεδιάσκεψη έρχεται μόνο στο βασικό e-mail.

Η προτεινόμενη διαμόρφωση για το λογαριασμό σας ως διευθύντρια / διευθυντής σχολικής μονάδας είναι να χρησιμοποιήσετε ως βασικό e-mail το προσωπικό σας και ως επιπλέον του σχολείου. Με τον τρόπο αυτό θα μπορούμε να σας προσθέσουμε ως «σχολείο» σε μια τηλεδιάσκεψη και παράλληλα θα είναι εύκολο να «αποδεσμεύσετε» το e-mail του σχολείου αν μετακινηθείτε ως διευθύντρια / διευθυντής σε άλλο σχολείο, διατηρώντας το λογαριασμό σας στο epresence.gov.gr.

Για να μεταβείτε στην οθόνη διαχείρισης των e-mail, συνδεθείτε στο λογαριασμό σας epresence.gov.gr με χρήση των κωδικών σας taxisnet. Στην αρχική οθόνη, όπως φαίνεται στην επόμενη εικόνα, πατήστε πάνω δεξιά που εμφανίζονται τα αρχικά του ονοματεπώνυμου σας και κατόπιν πατήστε “Ο λογαριασμός μου”.

screenshot1

Στην οθόνη που εμφανίζεται, πατήστε την καρτέλα «Διαχείριση e-mail» (1).

allagi email epresence

Στην καρτέλα αυτή εμφανίζεται το βασικό σας e-mail (2) και τα επιπλέον e-mail (3). Εδώ μπορούμε να κάνουμε τις εξής λειτουργίες:

Προσθήκη επιπλέον e-mail

Μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον e-mail στην θέση (4) της οθόνης, συμπληρώνοντας το e-mail που επιθυμείτε και να πατήσετε «Προσθήκη». Θα χρειαστεί να το επιβεβαιώσετε πατώντας στο σύνδεσμο που θα σας σταλεί στο e‑mail αυτό.

Μετατροπή επιπλέον e-mail σε βασικό ή διαγραφή του

Οποιοδήποτε από τα επιπλέον e-mail μπορείτε να το μετατρέψετε σε βασικό ή να το διαγράψετε πατώντας το αντίστοιχο κουμπί (3).

Διαγραφή βασικού e-mail

Εννοείται ότι δεν μπορείτε να διαγράψετε (απευθείας) το βασικό e-mail. Αν θέλετε να το διαγράψετε, πρέπει πρώτα να το αντικαταστήσετε με κάποιο από τα επιπλέον e-mail σας (αν δεν έχετε επιπλέον e-mail πρώτα προσθέστε ένα). Αυτόματα το παλιό σας βασικό e-mail γίνεται επιπλέον και μπορεί να διαγραφεί. Είναι λογικό αυτό γιατί δεν μπορεί να υπάρχει λογαριασμός χωρίς βασικό e-mail.