ΠΣ myschool – Ενημερωτικό Μήνυμα για τερματισμό τοποθετήσεων όσων εκπαιδευτικών σας αλλάζουν οργανική θέση ή λαμβάνουν οριστική τοποθέτηση

447305129 38096cdc62 b

Σε εκπαιδευτικούς που ανήκαν κατά το 2022-2023 στη Διεύθυνσή σας και οι οποίοι ΔΕΝ μετατέθηκαν με Υπουργική Απόφαση, αλλά είτε αλλάζουν οργανική θέση (από άρση υπεραριθμίας ή βελτίωση θέσης εντός της Περιοχής Μετάθεσης ή αμοιβαία μετάθεση εντός της Διεύθυνσης) είτε λαμβάνουν οριστική τοποθέτηση, θα πρέπει να τερματίσετε την οργανική/προσωρινή τοποθέτησή τους για το 2022-2023 με ημερομηνία «Ισχύει έως» στην τοποθέτηση:
α) την ημερομηνία λήξης του διδακτικού έτους (21/6/2022 για την Πρωτοβάθμια και 30/6/2022 για τη Δευτεροβάθμια), εφόσον η σχετική απόφαση εκδόθηκε μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.
β) την παραμονή της ημερομηνίας έκδοσης της σχετικής απόφασης, εφόσον αυτή εκδόθηκε μετά τη λήξη του διδακτικού έτους.
Σε αντίθετη περίπτωση (δηλ. αν δεν πραγματοποιήσετε αυτή την ενέργεια) και εφόσον κατείχαν ήδη οργανική θέση στη Διεύθυνσή σας, αυτή θα μεταφερθεί στο σχολικό έτος 2023-2024 (οπότε θα έχετε σαφώς περισσότερη δουλειά να κάνετε).

Για να βρείτε αυτές τις τοποθετήσεις θα πρέπει στη Φόρμα “ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ -> Τοποθετήσεις εργαζομένων στην περιοχή ευθύνης μου” το πεδίο “Έτος υπηρέτησης” στα Κριτήρια Αναζήτησης να είναι το 2022-2023.

Επίσης, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ορθά η μεταφορά στο 2023-2024 των τοποθετήσεων Αναπληρωτών της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης (ν. 682/1977 άρ.35, παρ.4) των οποίων η εκτιμώμενη λήξη της τοποθέτησής τους είναι μετά τις 31/8/2023, θα πρέπει αυτή η εκτιμώμενη ημερομηνία να έχει συμπληρωθεί στο πεδίο “Ισχύει έως:” της τοποθέτησής τους.

Υπενθυμίζουμε (και για μετά την μεταφορά των τοποθετήσεων στο 2023-2024, όποτε πραγματοποιηθεί) ότι η αναζήτηση τοποθετήσεων παρελθόντων σχολικών ετών πρέπει να πραγματοποιείται από την Φόρμα “ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ -> Τοποθετήσεις εργαζομένων στην περιοχή ευθύνης μου” με αλλαγή στα Κριτήρια Αναζήτησης του πεδίου “Έτος υπηρέτησης”.

Σε ΚΑΜΙΑ περίπτωση δεν χρειάζεται να πραγματοποιήσετε για την αναζήτηση τοποθετήσεων ή τη σύνταξη απόφασης τοποθέτησης για το 2023-2024 (όταν σας πούμε να προχωρήσετε σε αυτές) σε αλλαγή στην αρχική σελίδα στο πεδίο “Επιλεγμένο σχολικό έτος: 2023-2024”. Αλλιώς είτε θα μπερδευτείτε και θα σβήσετε τοποθετήσεις του 2022-2023 (οπότε και θα χαθούν οι σχετιζόμενες με αυτές αναθέσεις) είτε οι τοποθετήσεις που θα πραγματοποιήσετε θα εμφωλευθούν στο σχολικό έτος 2022-2023 (αντί για το 2023-2024).

Για την πραγματοποίηση σύνταξης και οριστικοποίησης Αποφάσεων Τοποθέτησης για το 2023-2024 θα σας ενημερώσουμε με νεότερο Ενημερωτικό Μήνυμα στις αρχές Ιουλίου, οπότε και θα βρείτε στο δυναμικό της Διεύθυνσής σας τους νέο-μετατεθέντες.

Με εκτίμηση,
Ομάδα Υποστήριξης myschool