(Μαζεμένες) οδηγίες από το HELPDESK για την τοποθέτηση των νέων Διευθυντών στο MySchool

447305129 38096cdc62 b

Καλημέρα σας. Το σχολικό έτος 2023-2024 θα ανοίξει στο myschool τη Δευτέρα 19 Ιουνίου. Αυτό αφορά τη δημιουργία τμημάτων και θέματα εγγραφών μαθητών (μαζική ανανέωση εγγραφών κτλ.) και ΟΧΙ τις τοποθετήσεις (αυτές θα μεταφερθούν πιο μετά, όπως κάθε χρόνο άλλωστε).

Σχετικά με τους Διευθυντές Σχολείων:

1) αν σε ένα σχολείο συνεχίζει ο ίδιος Διευθυντής, δεν κάνετε κάτι.

2) αν σε ένα σχολείο αλλάζει Διευθυντής, τότε:

α-i) αν ο αποχωρών Διευθυντής έχει οργανική σε αυτό το σχολείο, απλώς αλλάζετε το Ισχύει έως στις ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΩΡΑΡΙΟΥ (18/6/2023 στην Πρωτοβάθμια, 2/7/2023 στη Δευτεροβάθμια).

α-ii) αν ο αποχωρών Διευθυντής ΔΕΝ έχει οργανική σε αυτό το σχολείο αλλά είναι Επί Θητεία, τότε αλλάζετε το Ισχύει έως και στις ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΩΡΑΡΙΟΥ και στην ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ (18/6/2023 στην Πρωτοβάθμια, 2/7/2023 στη Δευτεροβάθμια).

β-i) αν ο νέος Διευθυντής έχει οργανική σε αυτό το σχολείο, απλώς δημιουργείτε σχετική εγγραφή (ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ) στις ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΩΡΑΡΙΟΥ (Ισχύει από 19/6/2023 στην Πρωτοβάθμια και από 3/7/2023 στη Δευτεροβάθμια, Ισχύει έως 31/7/2027).

b-ii) αν ο νέος Διευθυντής ΔΕΝ έχει οργανική σε αυτό το σχολείο, τότε δημιουργείτε Επί Θητεία τοποθέτηση στο σχολείο και μετά εντός αυτής σχετική εγγραφή (ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ) στις ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΩΡΑΡΙΟΥ (Ισχύει από 19/6/2023 στην Πρωτοβάθμια και από 3/7/2023 στη Δευτεροβάθμια, Ισχύει έως 31/7/2027). Για τις ώρες μείωσης στα Δημοτικά Σχολεία πάμε τώρα με την τρέχουσα Λειτουργικότητα και βλέπουμε από Σεπτέμβριο.

Από εσάς θα χρειαστώ το εξής: αν σε κάποια σχολεία τοποθετούνται ΝΕΟΙ Διευθυντές που αυτή τη στιγμή στο myschool ΔΕΝ έχουν Θέση Προσωπικού Φακέλου στη Διεύθυνσή σας, θα χρειαστεί σε PRIVATE CHAT ένα αρχείο με τις ακόλουθες 5 στήλες:

Α.Μ. – Επώνυμο – Όνομα – Κωδικός Σχολείου – Ονομασία Σχολείου

Στο αρχικό μήνυμα δεν αναφέρθηκε κάτι για τις απουσίες στην οργανική για να μην σας μπλέξω.

Προφανώς στο a-ii) θα τερματιστεί και η απουσία στην οργανική (Ισχύει έως 18/6/2023 στην Πρωτοβάθμια και έως 2/7/2023 στη Δευτεροβάθμια), ενώ στο b-ii) θα δημιουργηθεί απουσία στην οργανική (Ισχύει από 19/6/2023 στην Πρωτοβάθμια και από 3/7/2023 στη Δευτεροβάθμια, Ισχύει έως 31/7/2027).

Τώρα για τις ημερομηνίες αν κάποιοι δεν αναλάβουν την 1η ημέρα που τους δίνει δικαίωμα ο Νόμος, θα το δείτε εν ευθέτω χρόνω, πάμε τώρα με τις ίδιες ημερομηνίες σε όλους.

Τις τοποθετήσεις (και τις αλλαγές) μπορείτε να τις κάνετε και άμεσα, δεν χρειάζεται να περιμένετε να ανοίξει το νέο έτος. Θα εμφωλευθούν στην υπηρέτηση του 2022-2023 και όταν κάνουμε εμείς κεντρικά μεταφορά στο 2023-2024 θα “τεμαχιστούν” καταλλήλως.

“Τις τοποθετήσεις (και τις αλλαγές) μπορείτε να τις κάνετε και άμεσα, δεν χρειάζεται να περιμένετε να ανοίξει το νέο έτος. Θα εμφωλευθούν στην υπηρέτηση του 2022-2023 και όταν κάνουμε εμείς κεντρικά μεταφορά στο 2023-2024 θα “τεμαχιστούν” καταλλήλως.” -> Αναφερόμαστε ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ για τοποθετήσεις Διευθυντών Σχολείων, όχι για λοιπές τοποθετήσεις. Για λοιπές τοποθετήσεις ΔΕΝ κάνετε ακόμα κάτι.