Οδηγίες για την τελευταία (5η) έκθεση παρακολούθησης της ύλης του σχολικού έτους

istockphoto 535847793 1024x1024

Αξιότιμες Διευθύντριες / Αξιότιμοι Διευθυντές,

Αξιότιμα μέλη των Επιτροπών Παρακολούθησης της Ύλης,

ας δούμε κάποια θέματα που πρέπει να προσέξουμε στην τελευταία (5η) έκθεση παρακολούθησης της ύλης του σχολικού έτους.

Σε ότι αφορά στην ορθή συμπλήρωση των πινάκων παρακολούθησης της ύλης. Πρέπει να προσέξουμε ότι όπου έχει τελειώσει η ύλη, σημειώνουμε κανονικά τη σελίδα, παράγραφο, αριθμό κειμένων (ανάλογα με το μάθημα( και βάζουμε ΤΕΛΟΣ στις ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ.

Σε ότι αφορά καθυστερήσεις στη διδασκαλία της ύλης, αν όλα πηγαίνουν καλά, την τελευταία μέρα της προθεσμίας για τη συμπλήρωση της ύλης, η ύλη πρέπει να έχει τελειώσει ή να τελειώνει μέσα στις επόμενες μέρες. Γι’ αυτό, κατ’ αρχήν οι Διευθύντριες / Διευθυντές των σχολείων, δείτε την προηγούμενη (προτελευταία του σχολικού έτους) έκθεση και μιλήστε με τους καθηγητές των μαθημάτων στα οποία παρουσιάζεται καθυστέρηση. Το ίδιο πρέπει να κάνουν και τα μέλη της Επιτροπής που στην προηγούμενη έκθεση είχαν διαπιστώσει καθυστερήσεις μικρές ή μεγάλες. Πρέπει να επικοινωνήσουν εγκαίρως με τα σχολεία αυτά και να δουν πως πάνε τα πράγματα.

Μην επαναπαύεστε, δείτε τις εκθέσεις παρακολούθησης της ύλης σοβαρά, εμπνεύστε το αυτό στους καθηγητές που διδάσκουν τα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα. Είμαστε μια ανάσα από τη λήξη των μαθημάτων της Γ’ Λυκείου και την επακόλουθη έναρξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Καλή δύναμη σε όλους μας!