Παρακολούθηση της ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων για το σχ. έτος 2022-23

istockphoto 535847793 1024x1024

Καλημέρα συναδέλφισσες / συνάδελφοι!

εκδόθηκαν οι εγκύκλιοι για την παρακολούθηση της ύλης των πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων τόσο για τα ΓΕΛ και Λύκεια ΕΑΕ όσο και για τα ΕΠΑΛ και ΕΝΕΕΓΥΛ. Οι προθεσμίες είναι:

α) 12-12-2022
β) 23-01-2023
γ) 20-02-2023
δ) 27-03-2023
ε) 02-05-2023

Η πρώτη έκθεση συντάχθηκε και στάλθηκε την 22/12/2022. Για την 2η έκθεση του τρέχοντος σχολικού έτους πρέπει ως Δευτέρα 23/01/2023 και ώρα 23:59 να έχετε καταχωρήσει τα ζητούμενα δεδομένα, ακόμη κι αν έχετε μαθητές που παρακολουθούν μεν αλλά δεν θα δώσουν πανελλαδικές. Σε κάθε περίπτωση που δε συμπληρώνετε κάτι πρέπει να αιτιολογείτε, επιλέγοντας μια από τις διαθέσιμες αιτιολογήσεις.

Για τα ΓΕΛ και Λύκεια ΕΑΕ προσέξτε, η διδαχθείσα ύλη καταγράφεται είτε ως α) σύνολο κειμένων που διδάχθηκαν/σύνολο παραγωγών κειμένων γραπτού λόγου, β) μέχρι και την σελίδα που διδάχθηκε, γ) μέχρι και την παράγραφο του κεφαλαίου (ή της ενότητας) που διδάχθηκε ανάλογα με το μάθημα όπως αναφέρεται αναλυτικά στις σελίδες 2 και 3 της εγκυκλίου. Έχουμε και από την προηγούμενη χρονιά μια εικόνα για τα λάθη που γίνονται συχνά, διαβάστε παρακαλώ το σχετικό άρθρο. Η Διεύθυνση ΔΕ είναι υποχρεωμένη να ελέγξει την ορθή καταγραφή της ύλης γι’ αυτό παρακαλώ προσέξτε να μην γίνουν λάθη που θα μας εκθέσουν σε ανώτερα επίπεδα. Για τα ΕΠΑΛ / ΕΝΕΕΓΥΛ η ύλη καταγράφεται μέχρι και τη σελίδα που διδάχθηκε.

Το παρόν άρθρο θα παραμείνει αναρτημένο εδώ (blogs.sch.gr/vmoraitis και στις κατηγορίες δεξιά επιλέξετε “Πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματᨔ) για να έχετε άμεση πρόσβαση στις ημερομηνίες και τις εγκυκλίους. Η Διεύθυνση κι εγώ προσωπικά είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και πληροφορία.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Βασίλης Μωραΐτης