Αλλαγή ωρών διάθεσης σε σχολική μονάδα – Διαδικασία

myschool 2

Η αλλαγή ωρών διάθεσης ενός εκπαιδευτικού στο σχολείο μας είναι κάτι που συμβαίνει αρκετά συχνά π.χ. γιατί επέστρεψε κάποιος εκπαιδευτικός μας που έλειπε σε μακροχρόνια άδεια και χρειαζόμαστε λιγότερες ώρες τον αντικαταστάτη του ή γιατί μειώθηκε το υποχρεωτικό ωράριό του.

Στο MySchool της Δ.Δ.Ε. Δωδεκανήσου θέλουμε στην “ιστορία” των τοποθετήσεων του εκπαιδευτικού να φαίνονται αυτές οι αλλαγές. Για το λόγο αυτό αντί να “διορθώνουμε” τις ώρες στην εγγραφή διάθεσης, τερματίζουμε τη διάθεση με τις παλιές ώρες (η οποία εμφανίζεται με μπλε χρώμα) και δημιουργούμε μια καινούρια εγγραφή διάθεσης (η οποία είναι ενεργή, δηλ. Πράσινη). Δείτε σαν παράδειγμα την Εικόνα 1.

ωρών διαθεσης 1
Εικόνα 1

Στην εικόνα αυτό ο εκπαιδευτικός μας είχε τοποθέτηση 16 ώρες στο ΓΕΛ Αρχαγγέλου και διάθεση 5 ώρες στο Γ/σιο Αρχαγγέλου. Μας ζητήθηκε να αλλάξουμε τις ώρες σε 19 και 2 αντίστοιχα από 21/1/2022. Αν απλά διορθώναμε τις ώρες στις υφιστάμενες εγγραφές θα φαινόταν ότι από την αρχή του σχολικού έτους οι τοποθετήσεις / διαθέσεις ήταν 19 και 2 ώρες. Θα χάνονταν δηλαδή η “ιστορία” του εκπαιδευτικού. Αντ’ αυτού όμως, όπως βλέπετε, επιλέξαμε να τροποποιήσουμε την ημερομηνία “Έως” του εκπαιδευτικού σε 20/1/2022 “τερματίζοντας” με τον τρόπο αυτό τις συγκεκριμένες τοποθετήσεις / διαθέσεις. Παράλληλα δημιουργήσαμε νέες εγγραφές τοποθετήσεων / διαθέσεων που ξεκινάνε “Από” 21/1/2022. Έτσι ξέρουμε με ακρίβεια πόσες ώρες και που δούλευε ο εκπαιδευτικός.

Το “κακό” είναι ότι οι αναθέσεις μαθημάτων του εκπαιδευτικού δεν περνάνε από την παλιά τοποθέτηση / διάθεση στην καινούρια. Πρέπει να γίνουν ξανά από την αρχή. Και για να μπορέσει να γίνει ανάθεση μαθημάτων πρέπει να καταχωρηθεί η πράξη ανάληψης υπηρεσίας. Και η ημερομηνία της πράξης πρέπει να είναι ίση ή μεταγενέστερη της έναρξης ισχύος της τοποθέτησης / διάθεσης.

Επειδή θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε την αρχική πράξη ανάληψης υπηρεσίας (δεν είναι και πολύ λογικό άλλωστε να κάνουμε καινούρια απόφαση κάθε φορά που αλλάζουν οι ώρες τοποθέτησης ενός εκπαιδευτικού στο σχολείο μας) πρέπει να ξεγελάσουμε το MySchool και το κάνουμε ως εξής (δείτε την επόμενη εικόνα):

ωρών διαθεσης 2
Εικόνα 2

Από την παλιά τοποθέτηση / διάθεση σημειώνουμε τον αριθμό και την ημερομηνία της πράξης ανάληψης. Τα δύο αυτά τα συνδυάζουμε και τα καταχωρούμε ως ΕΝΙΑΙΟ αριθμό πράξης ανάληψης στη νέα τοποθέτηση / διάθεση, στην οποία καταχωρούμε ως ημερομηνία της πράξης ανάληψης την ημερομηνία από την οποία ισχύει η νέα τοποθέτηση διάθεση. Απλό δεν είναι;