Συνήθη (κατ’ επανάληψη) λάθη στη δήλωση της ύλης των πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων των ΓΕΛ

exams

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ολοκληρώνεται αυτή την εβδομάδα η σύνταξη της 3ης έκθεσης των πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων και εξακολουθούν να υπάρχουν λάθος καταχωρήσεις, οι συχνότερες των οποίων είναι οι κατωτέρω:

  • Καταχωρούνται λάθος τιμές στη διδαχθείσα ύλη. Π.χ. καταχωρείται αριθμός σελίδας αντί αριθμός διδαχθέντων κειμένων. Ειδικά στα Λατινικά τεύχος Α’ και Β’ ο αριθμός της τελευταίας διδαχθείσας παραγράφου ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΑ καταχωρείται με αραβική αρίθμηση (1, 2, 3, …) αντί της ΟΡΘΗΣ λατινικής αρίθμησης (I, II, III, …). Δείτε και το σχετικό άρθρο.
  • Σε κάθε έκθεση ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ καταχωρείται η ύλη που έχει διδαχθεί συνολικά από την αρχή του έτους κι όχι η ύλη που έχει διδαχθεί από την προηγούμενη έκθεση.
  • Όταν έχει ολοκληρωθεί η ύλη σε ένα μάθημα ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ καταχωρείται κανονικά η τελευταία σελίδα / παράγραφος / πλήθος κειμένων που έχουν διδαχθεί (όχι ο αριθμός 999 για σελίδα ή η λέξη ΤΕΛΟΣ για παράγραφο) και στις παρατηρήσεις της σχολικής μονάδας καταχωρείται η ένδειξη ΤΕΛΟΣ.
  • Όταν πρέπει να διορθώσετε κάποια καταχώρηση μετά από την οριστικοποίηση της ύλης, επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά κι εμείς σας «επιστρέφουμε» την καταχωρηθείσα ύλη ακυρώνοντας την οριστικοποίηση για να κάνετε τις διορθώσεις που χρειάζεστε. Κατόπιν πατάτε ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ (οπωσδήποτε) και μετά ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συνεργασία και βοήθεια με σκοπό οι εκθέσεις και οι πίνακες της διδαχθείσας ύλης να φτάνουν όσο πιο σωστές γίνεται στο Υπουργείο Παιδείας. Θέλω να καταλάβετε ότι εκτιθέμεθα όλοι όταν από το Υπουργείο μας γίνεται παρατήρηση (σαν κακοί μαθητές) επειδή σε κάποιο μάθημα κάποιο σχολείο έχει καταχωρήσει αριθμό σελίδας αντί αριθμό παραγράφου. Είναι απλό, να είμαστε σωστοί και θα είμαστε!