Δημοσιευμένο στην κατηγορία Πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα

Λειτουργεί η φόρμα παρακολούθησης της ύλης με μικρά προβλήματα

Μας ενημέρωσαν από το helpdesk του MySchool ότι στην παρακολούθηση ύλης μετά από μια (πρώτη) αποθήκευση δεν μπορεί να ακολουθήσει άλλη αποθήκευση. Επίσης (για ΓΕΛ και Λύκεια ΕΑΕ), το μάθημα της Χημείας καταγράφεται σε σελίδα, ενώ θα έπρεπε να καταγράφεται σε παράγραφο. Και τα 2 θέματα θα διορθωθούν αργότερα εντός της ημέρας και θα υπάρξει σχετική ενημέρωση από το helpdesk του MySchool.