Δημοσιευμένο στην κατηγορία Γενικά νέα

Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση των αναπληρωτών Δ’ φάσης

Συναδέλφισες / Συνάδελφοι,

ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση των αναπληρωτών Δ’ φάσης στο MySchool. Αναθέστε μαθήματα και … πατήστε το κουμπί της επιβεβαίωσης. Τηλεφωνήστε για οποιοδήποτε πρόβλημα!

Μένουμε σε φόρμα! Κρατάμε το MySchool μας σε φόρμα!

Βασίλης