Κλίμακες χαρτών. Εξηγούμε τις διαφορές.

Οι χάρτες, αναπόσπαστο κομμάτι του εξοπλισμού μας, έχουν ο καθένας τη δικιά του κλίμακα και κάποιες φορές αυτό μπερδεύει τους αρχάριους χρήστες. Τι ακριβώς σημαίνουν στην πράξη οι διαφορετικές κλίμακες;

Κάθε χάρτης είναι φτιαγμένος σε μια συγκεκριμένη κλίμακα, κάτι που επιτρέπει στο χρήστη να υπολογίζει τις αποστάσεις μεταξύ των σημείων. Πως δουλεύει στην πράξη αυτό;

Είναι πολύ απλό. Η κλίμακα δείχνει πόσες φορές θα χρειαστεί να μεγεθύνετε τον χάρτη, ώστε να ταιριάζει με το πραγματικό μέγεθος του τοπίου που παρατηρείτε. Παράδειγμα:

  • Ένα τετράγωνο πλέγμα σε χάρτη 1:10 000 εάν μεγεθυνθεί 10.000 φορές θα ταιριάζει με το πραγματικό μέγεθος του εδάφους. Δηλαδή π.χ. ένας πόντος στο χάρτη, αντιστοιχεί σε 100  μέτρα (1πόντοςΧ10000=10000πόντοι=100μέτρα).
  • Ένα τετράγωνο πλέγμα σε χάρτη 1:25 000 εάν μεγεθυνθεί 25.000 φορές θα ταιριάζει με το πραγματικό μέγεθος του εδάφους. Δηλαδή ένας πόντος στο χάρτη, αντιστοιχεί σε 250  μέτρα.
  • Ένα τετράγωνο πλέγμα σε χάρτη 1:50 000, εάν μεγεθυνθεί 50.000 φορές, θα ταιριάζει με το πραγματικό μέγεθος του εδάφους. Δηλαδή ένας πόντος στο χάρτη, αντιστοιχεί σε 500 μέτρα

Αφήστε μια απάντηση