Βιογραφικο

Επιθυμητή θέση εργασίας / τομέας απασχόλησης ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ – ΕΡΕΥΝΑ
   
Επαγγελματική πείρα  
   
Χρονολογίες 1.        2015-2016

2.        2013

3.        2012-2013

4.        2011-2012

5.        2010-2011

6.        2010

7.        2008-09

8.        2007-08

9.        2006-07

10.     2004-05

 

Απασχόληση ή θέση που κατείχατε ΩΡΟΜΙΣΘΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
Κύριες δραστηριότητες και αρμοδιότητες  
Όνομα και διεύθυνση εργοδότη 1.        ΔΕΥΤ/ΘΜΙΑ ΠΕΛΛΑΣ

2.        ΔΕΥΤ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ

3.        ΣΜΥ (Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών)

4.        ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

5.        ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

6.        ΣΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

7.        ΣΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ (Ι.Δ.Ε.Κ.Ε.)

8.        ΔΕΥΤ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

9.        ΔΕΥΤ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

10.     ΔΕΥΤ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

11.     ΔΕΥΤ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Τύπος ή τομέας δραστηριότητας ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
   
Εκπαίδευση και κατάρτιση  
   
Χρονολογίες 2006         ΜΕΤ/ΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΑΤΜ/ΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

2003         ΠΤΥΧΙΟΝ ΦΥΣΙΚΗΣ

   
Κύρια θέματα / επαγγελματικές δεξιότητες 1.        ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

2.        ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

3.        ΩΡΟΜΙΣΘΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ

4.        ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΣΙΝΚΙ

5.        ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΣ ΩΣ ΠΕΡΙΒ/ΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Επωνυμία και είδος του οργανισμού που παρείχε την εκπαίδευση ή κατάρτιση 1.        ΔΕΥΤ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

2.        ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΣΙΝΚΙ

3.        ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

Επίπεδο κατάρτισης με βάση την εθνική ή διεθνή ταξινόμηση ΠΑΝΕΠ/ΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΜΑΣΤΕΡ
   
Ατομικές δεξιότητες και ικανότητες ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΕΠΕΑΕΚ 2003-2004

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΙΚΥ 2004-2005