Δραστηριότητα με τη βοήθεια site με θέμα “Το Κίνημα της 3ης Σεπτεμβρίου”

Η δραστηριότητα έγινε στο μάθημα της Ιστορίας και αφορούσε το κίνημα της 3ης Σεπτεμβριου 1843 και τη Συνταγματική Μοναρχία με τη βοήθεια του site www.e-history.gr, στη σελίδα

Το κίνημα της 3ης Σεπτεμβρίου