Δραστηριότητα με τη βοήθεια site με θέμα «Το Κίνημα της 3ης Σεπτεμβρίου»

Η δραστηριότητα έγινε στο μάθημα της Ιστορίας και αφορούσε το κίνημα της 3ης Σεπτεμβριου 1843 και τη Συνταγματική Μοναρχία με τη βοήθεια του site www.e-history.gr, στη σελίδα

Το κίνημα της 3ης Σεπτεμβρίου

Δραστηριότητα με τη χρήση google eatrh «ΕΞΟΔΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ»

Με αφορμή το μάθημα «Η πολιορκία και η έξοδος του Μεσολογγίου» κεφ. 27, σελ. 149, οι μαθητές της Έκτης τάξης πραγματοποίησαν την παρακάτω εργασία με χρήση google earth, «ExodosMesologgiou»