Κεφ.6 Πολλαπλασιασμός και διαίρεση

Τα παιδιά ανακάλυψαν τη διαδικασία της διαίρεσης κόβοντας τα 21 κομμάτια σε 7άδες και διαπιστώνοντας ότι δημιουργούνται 3 ομάδες από 7 κομμάτια. Έκαναν το ίδιο κόβοντας τριάδες και ανακαλύπτοντας ότι δημιουργούνται 7 ομάδες από 3 κομμάτια. Έπειτα, συνδέσαμε τη διαδικασία αυτή με τον πολλαπλασιασμό που έχουμε μάθει, γράφοντας στα τετράδια 

21 : 7 = 3 γιατί 3 x 7 = 21

21 : 3 = 7 γιατί 7 x 3 = 21

diairesi1dieresi2dieresi3dieresi4

Εξασκήθηκαν και με άλλους πολλαπλασιασμούς και διαιρέσεις στο τετράδιο.

Κουταβά Βάσια

Αφήστε μια απάντηση