Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝΤΩΜΩΝ:7ο ΜΕΡΟΣ

ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΙΣΣΑ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΕΝΑ ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΟΙΗΜΑ ΤΟΥ Ο. ΕΛΥΤΗ

( Β’ ΜΕΡΟΣ)

ΜΕΛΙΣΣΑ

Η μέλισσα, η πιο σπουδαία βοτανολόγος