Άρθρα σχετικά με 'projects' Κατηγορία

Μόνο στις 4 και 18 Ιουνίου τα σεμινάρια αναζήτησης στο χώρο της Βιβλιοθήκης!

Στις 28 Μαΐου θα είμαστε στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ορχομενού, στις 11 Ιουνίου στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας στη Θήβα, και 25 Ιουνίου στο στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας των Γυναικείων Φυλακών Ελεώνα Θηβών. Οπότε δηλώστε εγκαίρως συμμετοχή ή ενημερώστε γνωστούς σας για τις τελευταίες ημερομηνίες εφαρμογής του προγράμματος στο χώρο της Βιβλιοθήκης: 4 και 18 Ιουνίου. […]

27 Μαΐου 2013στις14:04 - Comments