Άρθρα σχετικά με 'Παιδική Ομάδα Ανάγνωσης' Κατηγορία

Ομάδα Ανάγνωσης για παιδιά

Το καλό βιβλίο είναι ένας όμορφος κόσμος, μια πηγή γνώσεων και ένα μέσο καλλιέργειας της σκέψης, του συναισθήματος και της φαντασίας. Η ανάγνωσή του αποτελεί μια ελκυστική περιπέτεια. Έτσι φέτος στη Βιβλιοθήκη πρόκειται να λειτουργήσουν δύο ομάδες ανάγνωσης. Οι ομάδες αποτελούνται από μαθητές Α? και Β? τάξεων των Δημοτικών Σχολείων. Τα παιδιά μέσα από το παιχνίδι […]

15 Οκτωβρίου 2008στις17:26 - Comments