Άρθρα σχετικά με 'Δωρεές' Κατηγορία

Δωρεά 367 βιβλίων από το Κ.Ι.Κ.

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λεβαδείας ευχαριστεί θερμά το Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού και Πολιτιστικού Έργου (Κ.Ι.Κ.Π.Ε.) για την δωρεά 367 βιβλίων¸ συμβάλλοντας αποτελεσματικά στον εμπλουτισμό των συλλογών της με βιβλία αποδεδειγμένα καλών εκδόσεων, ποιοτικού περιεχομένου και ξεχωριστής θεματολογίας. Η δωρεά του ΚΙΚΠΕ εμπίπτει στη συμμετοχική του δράση για την ενίσχυση 10 επιλεγμένων περιφερειακών βιβλιοθηκών, σε συνεργασία […]

22 Αυγούστου 2012στις12:08 - Comments