Άρθρα σχετικά με 'Δραστηριότητες Βιβλιοθήκης' Κατηγορία

Πιλοτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα E-Learning με τίτλο: «Αναζητήσεις Ψηφιακού Οπτικοακουστικού Υλικού σε Διαδικτυακές Βάσεις Δεδομένων» από τη Βιβλιοθήκη Λιβαδειάς

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λιβαδειάς ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας, ξεκινά ένα πιλοτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα E-Learning με τίτλο: «Αναζητήσεις Ψηφιακού Οπτικοακουστικού Υλικού σε Διαδικτυακές Βάσεις Δεδομένων» Πιο συγκεκριμένα, στα πλαίσια της ύλης του προγράμματος παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά των δικτυακών τόπων: της Ψηφιακής Συλλογής της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Λιβαδειάς της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του Ψηφιακού […]

30 Απριλίου 2011στις20:38 - Comments