Άρθρα σχετικά με 'Γενικά' Κατηγορία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Οι Σχολικοί Σύμβουλοι Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 1ης & 2ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Ν. Βοιωτίας και  η Σχολική Σύμβουλος 29ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Προσχολικής Αγωγής  σε συνεργασία με τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λειβαδιάς έχουν την τιμή να υποδεχτούν τον Προϊστάμενο Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Στερεάς Ελλάδας κ. Αναγνώστου Ηλία  προκειμένου να αναπτύξει το θέμα  «Ο Ελύτης στην Εκπαίδευση». […]

14 Ιανουαρίου 2013στις15:48 - Comments