Άρθρα σχετικά με Ιούνιος 2010

ΔΩΡΕΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ

Στη μνήμη του  Παναγιώτη Λαζάρου, εκλεκτού αναγνώστη  της Βιβλιοθήκης μας, η οικογένειά του  δώρησε τα παρακάτω βιβλία: 1. Richard Dawkins              Το μεγαλύτερο θέαμα στη γη 2. Επίκουρος                        Ηθική – Η θεραπεία της ψυχής 3. Will  Eisner                       Συμβόλαιο με τον Θεό και άλλες ιστορίες 4. Τόποι εξορίας- Ένα σημερινό βλέμμα 5. Nico Manessis                  The illustrated greek […]

18 Ιουνίου 2010στις09:36 - Comments