Άρθρα σχετικά με Ιούνιος 2008

ΦΕΚ για ποιούς; Στην Ελλάδα δεν επιτρέπεται να γνωρίζουμε τους νόμους;

Στο blog vrypan|net|weblog τίθεται ένα θέμα από τον Panayotis, που με είχε προβληματίσει και μένα πολλές φορές. Η Βιβλιοθήκη, ως δημόσιος φορέας, έχει τη δυνατότητα πρόσβασης και ανάκτησης των νόμων, προεδρικών διαταγμάτων κλπ. με σύνδεση στο site του Εθνικού Τυπογραφείου. Όμως ο πολίτης δε μπορεί παρά μόνο με συνδρομή! Μια μεγάλη αντίφαση: δεν δικαιολογείται σε […]

29 Ιουνίου 2008στις17:49 - Comments