Άρθρα σχετικά με Νοέμβριος 2007

Στροφή στο Linux

Εδώ και 4 χρόνια, στο Κέντρο Πληροφόρησης της Βιβλιοθήκης Λιβαδειάς, 10 Η/Υ είναι διαθέσιμοι για το κοινό. Η προμήθειά τους είχε γίνει μέσα από πρόγραμμα της Κοινωνίας της Πληροφορίας το 2003, και η αγορά τους ήταν σύμφωνη με τις προδιαγραφές του τότε, δηλ. ήταν σύγχρονα μηχανήματα, που σήμερα μπορούν ίσως να θεωρηθούν ξεπερασμένα. Πόσο μάλλον […]

14 Νοεμβρίου 2007στις12:51 - Comments
aikker
Nick Demou, θα το "παλέψουμε" σίγουρα! :) Και αποκλείεται να μην το μάθετε αν τα καταφέρουμε!
22 Νοεμβρίου 07 στις 14:04
kostis
Ίσως το πρόβλημά σας με το wine να είναι η επικοινωνία με τη βάση δεδομένων. Οι περισσότερες εφαρμογές χρησιμοποιούν κάποιο…
23 Νοεμβρίου 07 στις 14:31