Τι είναι ψηφιακό βιβλίο;

Στη Γαλλία συντάχθηκε ένας φάκελος από μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων, ο οποίος παραδόθηκε στον υπουργό Πολιτισμού για να μελετήσει το θέμα του ψηφιακού βιβλίου και δίνονται κάποιες διευκρινίσεις σε ενδιαφερόμενους, όπως διαβάζουμε στην εφημερίδα «Λε Μοντ»:

Δεν πρόκειται για μια απλή διεύρυνση του τυπωμένου βιβλίου. Το ψηφιακό βιβλίο είναι ένα πολύμορφο βιβλίο.

Διαφέρει ανάλογα με το μέρος του περιεχομένου του έργου που εμφανίζεται στην οθόνη (ολόκληρο, απόσπασμα …) και ανάλογα με τον τρόπο χρήσης του (τηλεμεταφορά, συνδρομή…). Ομως τα πνευματικά δικαιώματα παραμένουν τα ισχύοντα.

Το ψηφιακό βιβλίο είναι πιο φτηνό από το συμβατικό;

Ναι, στο μέτρο που εξαφανίζονται τα έξοδα παραγωγής, διανομής, τα οποία ανέρχονται στο 40% της τιμής ενός βιβλίου. Ομως το θέμα που απασχολεί περισσότερο τους εκδότες είναι αυτό της πειρατείας.

Αραγε ένα βιβλίο που αγοράζεται στο Ιντερνετ μπορεί να αντιγραφεί όσες φορές επιθυμεί κάποιος ή μια πενταμελής οικογένεια θα πρέπει να το αγοράσει πέντε φορές; Οι επαγγελματίες θα πρέπει να θέσουν όρια που θα κλειδώνουν το ψηφιακό περιεχόμενο των βιβλίων.

Το ψηφιακό θα εκτοπίσει το συμβατικό βιβλίο;

Οχι, αλλά θα το συναγωνιστεί σοβαρά και θα περιορίσει το πεδίο επιρροής του. Μπορούμε μάλιστα να ελπίζουμε ότι θα αναπτυχθούν οι πολυτελείς και σπάνιες εκδόσεις. Αντίθετα θα απειληθούν, εκτός από ολόκληρους τομείς εκδόσεων, όπως τα πρακτικά, τεχνικά, επιστημονικά βιβλία, οι οδηγοί και τα σχολικά εγχειρίδια, τα βιβλία τσέπης, εκτός και αν διατίθενται σε πολύ χαμηλές τιμές, και όλα τα λαϊκά βιβλία ή αυτά με εφήμερο περιεχόμενο.

[via]

Αφήστε μια απάντηση