Η λέξη της εβδομάδος: Σπρεντ (Spread)

η διαφορά στην απόδοση δύο πραγμάτων, επιτοκιακό περιθώριο, η διαφορά μεταξύ των επιτοκίων που δανείζονται δύο χώρες

via http://satira-epikerotitas.blogspot.com/

(η εικόνα από http://satira-epikerotitas.blogspot.com/)

Spread είναι η διαφορά μεταξύ της τιμής αγοράς και της τιμής πώλησης (επίσης το περιθώριο πάνω από ένα επιτόκιο αναφοράς). Οι τράπεζες δίνουν ένα περιθώριο (spread) τιμής μεταξύ αγοράς και πώλησης, που σημαίνει ότι όταν αγοράζετε π.χ.  γιεν για ένα ταξίδι σας στην Ιαπωνία θα αποκτήσετε διαφορετικό ποσό γιεν από ό,τι θα έχετε κατά την επιστροφή σας, όταν αλλάζετε το γιεν σε δολάρια ή άλλο νόμισμα, ακόμη και αν η συναλλαγματική ισοτιμία παρέμεινε αμετάβλητη.

Τα spreads των επιτοκίων μπορούν να διευρυνθούν εάν οι συναλλασσόμενοι είναι αβέβαιοι για τις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών ή εάν οι money-changer (bureau de change) στοχεύουν στην απόκτηση μεγάλου κέρδους. Οι επενδυτές ελπίζουν να επωφεληθούν από τη μείωση ή τη διεύρυνση της διαφοράς μεταξύ των διαφόρων επιλογών, χρησιμοποιώντας μία ή περισσότερες από τις διάφορες στρατηγικές εκμετάλευσης των spread.

Ειδικά για την ελληνική περίπτωση, το σπρεντ είναι η διαφορά του επιτοκίου δανεισμού από την ελεύθερη αγορά, των ελληνικών ομολόγων από τα αντίστοιχα γερμανικά, που είναι το μέτρο σύγκρισης στην Ευρώπη, αφού η Γερμανία θεωρείται μια από τις πιο υγιείς οικονομίες στην ευρωζώνη.

via

Κατηγορίες: Ελληνική γλώσσα - Λέξεις