Αρχεία 'Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ' Κατηγορία

Φεβ 21 2021

Άρθρα του/της ΒΙΣΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κάτω από: Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

                   ΟΙ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ

                   Οι σταυροφορίες και η πρώτη άλωση της Πόλης

 

                           α. Ορισμός και παράγοντες

Τι ονομάζουμε σταυροφορίες;(τι ήταν,πού και πότε εκδηλώθηκαν, με ποιο σκοπό)

Οι σταυροφορίες ήταν μια κίνηση που εκδηλώθηκε στη Δύση τον 11ο αι., προήλθε από πρωτοβουλία των παπών και απέβλεπε στην απελευθέρωση του Παναγίου Τάφου και των Αγίων Τόπων που είχαν κατακτήσει οι Σελτζούκοι (1077).

Ποιοι παράγοντες επηρέασαν τη διαμόρφωσή τους;

Παράγοντες, που επηρέασαν τη διαμόρφωση τους, ήταν:

1) οι φήμες  για τις ωμότητες(αγριότητα,βιαιότητα) Αράβων και Τούρκων ενάντια στους προσκυνητές

2) τα οικονομικά προβλήματα της Δύσης

3)το κάλεσμα για βοήθεια που απηύθυνε ο αυτοκράτορας Αλέξιος Α΄ Κομνηνός στους ηγεμόνες της.

 

 

                          β. Οι τρεις πρώτες σταυροφορίες

Ποια τα χαρακτηριστικά τους;

Η πρώτη σταυροφορία (1096-1099) κηρύχτηκε από τον πάπα Ουρβανό Β΄ στην Κλερμόν της Γαλλίας (1095).

Αίτια-χαρακτήρας:

οικονομικά προβλήματα (υπερπληθυσμός και έλλειψη γης)

θρησκευτικός χαρακτήρας.

Κατηγορίες: Διακρίνεται σε μια λαϊκή και

μια φεουδαρχική σταυροφορία.

Αποτελέσματα της Α΄σταυροφορίας:

Λαϊκή Οι ανοργάνωτες λαϊκές μάζες προηγήθηκαν, αλλά εξολοθρεύτηκαν από τους Τούρκους.

Φεουδαρχική: Ακολούθησε η εκστρατεία των φεουδαρχών που νίκησαν τους Τούρκους και έτσι ανέκτησαν και παραχώρησαν στο Βυζάντιο βάσει συμφωνίας τα εδάφη της δυτικής Μ. Ασίας.

Οι φεουδάρχες ίδρυσαν ακολούθως μια σειρά από ηγεμονίες και αυτοτελή κρατίδια στη Συρία και την Παλαιστίνη.

Οι στρατιώτες τους έδειξαν σ’ όλη τη διάρκεια των συγκρούσεων μαχητικότητα μέχρις αυταπάρνησης(=αυτοθυσία) και γνήσιο θρησκευτικό πάθος.

 

 

 

 

 

Οι επόμενες δύο σταυροφορίες (12ος αι.) δεν στέφθηκαν από επιτυχία.

Συνέπεια: Σημαντική για το Βυζάντιο ήταν η απώλεια της Κύπρου, έμμεση συνέπεια της τρίτης σταυροφορίας. Η μεγαλόνησος καταλήφθηκε από τον άγγλο βασιλιά Ριχάρδο Λεοντόκαρδο και παραδόθηκε στο φράγκο Γουιδο Λουζινιάν (1192). Έκτοτε το νησί παρέμεινε στην εξουσία των Δυτικών για τέσσερις σχεδόν αιώνες.

 

 

γ. Η τέταρτη σταυροφορία

Στις σταυροφορίες που διαδέχτηκαν την πρώτη σταυροφορία υποχώρησαν βαθμιαία τα θρησκευτικά και κυριάρχησαν τα υλικά κίνητρα.

Το αποκορύφωμα της εξέλιξης σημειώθηκε με την τέταρτη σταυροφορία.

Οι σταυροφόροι, αυτοί οι υποτιθέμενοι στρατιώτες του Χριστού, που είχαν αρχικό στόχο την Αίγυπτο και τη Συρία, παρεξέκλιναν από αυτόν και κατέλαβαν την Κωνσταντινούπολη (1204).

 

 

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια

Ιαν 30 2021

Άρθρα του/της ΒΙΣΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ

Κάτω από: Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

  1. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

1.Οι εξελίξεις στην οικονομία και την κοινωνία σελ.48-49

Στα χρόνια της δυναστείας των Μακεδόνων(9ος-11ο αιώνα):

1)η δημογραφική εξέλιξη(εξέλιξη του πληθυσμού) σταθεροποιήθηκε και

2) οι δείκτες(αριθμοί σύγκρισης) της οικονομίας βελτιώθηκαν.

Η αστική οικονομία(των πόλεων) φαίνεται ότι αναπτύχθηκε περισσότερο από την οικονομία της υπαίθρου.

α. Οικονομία και κοινωνία της υπαίθρου

Πώς δημιουργήθηκε η τάξη των Δυνατών και ποιοι την αποτελούσαν;

Στο μεταίχμιο(οριακό σημείο) από τον 8ο προς τον 9ο αι. άρχισε να σχηματίζεται μια νέα αριστοκρατία της γης (ή επαρχιακή), κοντά στην οποία υπάρχει και η αριστοκρατία των αξιωμάτων (ή αστική).

Οι δύο ομάδες της αριστοκρατίας συνήθιζαν να συνδέονται με επιγαμίες(σύναψη γάμου) και συγχωνεύτηκαν σε ενιαία τάξη στα τέλη του 10ου αι. Είναι οι δυνατοί. Σ’ αυτούς περιλαμβάνονταν οι πολιτικοί, οι στρατιωτικοί και οι θρησκευτικοί άρχοντες και οι διαχειριστές της κρατικής, της αυτοκρατορικής, της εκκλησιαστικής και μοναστικής περιουσίας.

                       

αριστοκρατία της γης   αριστοκρατία των αξιωμάτων

          ↓                                             ↓

επαρχιακή                                     αστική

 

                      Δυνατοί πολιτικοί, οι στρατιωτικοί και οι θρησκευτικοί άρχοντες και οι διαχειριστές της κρατικής, της αυτοκρατορικής, της εκκλησιαστικής και μοναστικής περιουσίας

 

 

Σε ποιες κατηγορίες κατατάσσεται ο αγροτικός πληθυσμός;

Οι αγροτικές μάζες, οι πένητες, αποτελούνταν από ελεύθερους γαιοκτήμονες, ακτήμονες γεωργούς που μίσθωναν γη για καλλιέργεια και παροίκους που ήταν δεμένοι με τη γη ή είχαν προσωπική εξάρτηση από τους κυρίους της.

 

 

                             1.ελεύθεροι γαιοκτήμονες

πένητες   〈         2. ακτήμονες γεωργοί  

                            3.πάροικοι

 

Ποια ήταν η κατάσταση στην αγροτική τάξη και παραγωγή από τις αρχές του 9ου αιώνα; 

Από τις αρχές του 9ου αι. η αγροτική κοινότητα και οι ανεξάρτητοι αγρότες άρχισαν να κινδυνεύουν:α) από τη συνήθεια των μεγαλοκτηματιών να αποκτούν τα κτήματα των μικρομεσαίων γαιοκτημόνων με νόμιμους (αγορά ή κληροδοσία) ή και παράνομους τρόπους β)όσο και από τη φορολογική πίεση που ασκούσε το κράτος.

 

 

Τα μεγάλα κτήματα δεν ήταν ενιαία, αλλά αποτελούνταν από πολυάριθμες διάσπαρτες εκτάσεις, τα χωρία ή προάστεια που καλλιεργούσαν ελεύθεροι ενοικιαστές ή πάροικοι.Με τα έσοδα από τα κτήματά τους και με τους μισθούς που έπαιρναν από το κράτος ως αξιωματούχοι, οι ευγενείς ζούσαν ζωή γεμάτη χλιδή. Από την άλλη μεριά ήταν απρόθυμοι να δαπανήσουν χρήματα, για να βελτιώσουν τις εγκαταστάσεις των υποστατικών τους και τα μέσα και τις τεχνικές της παραγωγής.

Όλα αυτά συνέβαλαν ώστε η αγροτική παραγωγή στο Βυζάντιο να παραμείνει στάσιμη και ευάλωτη (=που εύκολα μπορεί να πάθει κακό)στις κρίσεις που άρχισαν να εκδηλώνονται στα μέσα του 11ου αι.

β. Οικονομία και κοινωνία των πόλεων

Ποια τα χαρακτηριστικά της οικονομίας των πόλεων;

Αντίθετα, μεγάλη ανάπτυξη, με επίκεντρο τις πόλεις, γνώρισε η αστική οικονομία που ήταν, όπως και η αγροτική, εκχρηματισμένη (με χρήματα όχι με ανταλλαγή αγαθών) σε μεγάλο βαθμό. Από τις αρχές του 9ου αι. παλιές πόλεις, όπως η Πάτρα και η Σπάρτη, ανοικοδομήθηκαν, ενώ ιδρύθηκαν και νέες. Οι πόλεις άρχισαν να ξαναβρίσκουν την οικονομική τους λειτουργία. Κάστρα, όπως το Άρτζε (Γεωργία) και το Άνιον (Αρμενία), έγιναν αστυκώμαι ή αγροτοπόλεις, αστικά κέντρα με ημιαγροτικό χαρακτήρα. Μεγαλύτερη εμπορική κίνηση είχαν οι πόλεις Έφεσος, Ευχάϊτα, Τραπεζούς κ. ά., όπου διεξάγονταν ετήσιες εμποροπανηγύρεις.

 

Πώς ήταν οργανωμένοι οι έμποροι και οι βιοτέχνες; Ποιοι ήταν οι κύριοι τομείς δραστηριοτήτων τους;

Οι έμποροι και οι βιοτέχνες ήταν οργανωμένοι σε συντεχνίες ή επαγγελματικά σωματεία (συστήματα). Το ύψος της παραγωγής και οι τιμές των προϊόντων ήταν προκαθορισμένες. Η λειτουργία των συστημάτων στην Κων/λη καθοριζόταν από το Επαρχικόν Βιβλίον, συλλογή διατάξεων των αρχών του 10ου αι. Οι περισσότερες βιοτεχνίες αφορούσαν τον τομέα των τροφίμων. Από το 10ο αι. εμφανίστηκαν επιχειρήσεις σχετικές με την επεξεργασία και εμπορία ειδών πολυτελείας (μετάξι, μπαχαρικά, πολύτιμοι λίθοι).

Το βυζαντινό εξωτερικό εμπόριο αναβίωσε από τα μέσα του 10ου αι. Η ακτίνα της δράσης του μεγάλωνε συνεχώς. Αναπτύχτηκαν εμπορικές σχέσεις με τους Βουλγάρους, τους Ρώσους, τις ιταλικές πόλεις, ιδίως τη Βενετία, και το Χαλιφάτο. Οι βυζαντινοί έμποροι ταξίδευαν μέχρι το Κάιρο και άλλους τόπους του Χαλιφάτου, για να προμηθευτούν τα περιζήτητα και πολύ επικερδή μπαχαρικά. Αλλά και οι μουσουλμάνοι έμποροι μετέφεραν μπαχαρικά, αρώματα και βαφικές ύλες στο Βυζάντιο. Ο εκτελωνισμός τους γινόταν στην Τραπεζούντα, εμπορική πύλη της Μ. Ασίας προς Ανατολάς.

 

Ποια κοινωνικά στρώματα διαμορφώθηκαν στις πόλεις;

Η συνεχής ανάπτυξη της αστικής οικονομίας οδήγησε στη δημιουργία της μεσαίας τάξης (τάξης των επιχειρηματιών), αποτελούμενης από εμποροβιοτέχνες, ναυκλήρους και τραπεζίτες. Οργανωμένη σε συντεχνίες ή αδελφότητες υποκινούσε συχνά λαϊκά κινήματα κατά των ευγενών και έφτασε στο απόγειο(ανώτατο σημείο) της κοινωνικής και πολιτικής της επιρροής στα μέσα του 11ου αι.

Οι πολυάριθμες λαϊκές μάζες των πόλεων (δήμος) αποτελούνταν από φτωχούς που εργάζονταν περιστασιακά ή ήταν άνεργοι.

 


 

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια

Νοέ 10 2020

Άρθρα του/της ΒΙΣΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ .ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΑΒΩΝ.ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κάτω από: Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Ο κόσμος του Ισλάμ.Η εξάπλωση των Αράβων

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια

Οκτ 18 2020

Άρθρα του/της ΒΙΣΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Κάτω από: Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ Β ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια

Οκτ 18 2020

Άρθρα του/της ΒΙΣΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΕΝΑ ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Κάτω από: Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια

Οκτ 15 2020

Άρθρα του/της ΒΙΣΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Κάτω από: Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΤΡΑΤΟΣ ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια

Οκτ 15 2020

Άρθρα του/της ΒΙΣΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

OΗΡΑΚΛΕΙΟΣ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΤΟΥ

Κάτω από: Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια

Σεπ 27 2020

Άρθρα του/της ΒΙΣΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Κάτω από: Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ.ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια

Σεπ 27 2020

Άρθρα του/της ΒΙΣΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ

Ο ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ .ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ.ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια

Φεβ 13 2020

Άρθρα του/της ΒΙΣΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Ένας αριθμός Άντον Τσέχωφ

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια

Παλιότερα Άρθρα »