Μαΐ 06 2019

Άρθρα του/της ΒΙΣΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α΄ΤΑΞΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

Κάτω από: Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Σ    Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ   Α΄ΤΑΞΗ (2018-2019)

 

2.2.  Ο  ΚΥΚΛΑΔΙΚΟΣ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

 1. Ποιοι παράγοντες συνέβαλαν στην ανάπτυξη του κυκλαδικού πολιτισμού την Εποχή του Χαλκού;(σελ. 21)
 2. Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των οικισμών στις Κυκλάδες την 3η χιλιετία π. Χ.; (σελ. 21)
 3. Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των οικισμών στις Κυκλάδες την 2η χιλιετία π. Χ.; Από ποιους λαούς / πολιτισμούς δέχθηκαν επιδράσεις οι Κυκλάδες την περίοδο αυτή; (σελ. 21)
 4. Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της κυκλαδικής τέχνης την Εποχή του Χαλκού; (σελ. 22)

 

2.3.  Ο  ΜΙΝΩΙΚΟΣ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

 1. Πού και πότε αναπτύχθηκε ο μινωικός πολιτισμός; Γιατί ονομάστηκε μινωικός; Ποιος αρχαιολόγος έφερε στο φως τον πολιτισμό αυτό; (σελ. 23)
 2. Ποια είναι τα μεγαλύτερα ανάκτορα του μινωικού πολιτισμού; (ονομαστικά – σελ. 23)
 3. Ποιες λειτουργίες ήταν συγκεντρωμένες στα μινωικά ανάκτορα; Ποιο είναι το κύριο χαρακτηριστικό του πολιτικού, διοικητικού και οικονομικού συστήματος της μινωικής Κρήτης; (σελ. 24 – 25)
 4. Ποιοι παράγοντες οδήγησαν στη χρήση συστημάτων γραφής στη μινωική Κρήτη; Ποια συστήματα γραφής χρησιμοποιήθηκαν (μέχρι περίπου το 1400 π.Χ.) και ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά τους; (σελ. 25)

 

2.4.  Η  ΘΡΗΣΚΕΙΑ  ΚΑΙ  Η  ΤΕΧΝΗ  ΤΩΝ  ΜΙΝΩΙΤΩΝ

 1. Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της θρησκείας των Μινωιτών; (σελ. 26)

2.Τι ήταν τα καμαραϊκά αγγεία;(σελ.27)

2.5.  Ο  ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ  ΚΟΣΜΟΣ

 1. Πού και πότε αναπτύχθηκε ο μυκηναϊκός πολιτισμός; Γιατί ονομάστηκε μυκηναϊκός; (σελ. 29)
 2. Ποια μνημεία σηματοδοτούν την αρχή του μυκηναϊκού πολιτισμού; Ποιος ανέσκαψε τα μνημεία αυτά; (σελ. 29)
 3. Πότε κτίστηκαν τα πρώτα μυκηναϊκά ανάκτορα; Ποια είναι τα σημαντικότερα από αυτά; Σε ποιες τοποθεσίες κτίζονταν συνήθως και ποια ήταν η κύρια λειτουργία τους; (σελ. 29)
 4. Ποια είναι τα σημαντικότερα στοιχεία που δανείστηκαν οι Μυκηναίοι από τον μινωικό πολιτισμό; Σε ποιον τομέα κυρίως πρωτοτύπησαν οι Μυκηναίοι; (σελ. 29)
 5. Ποια ήταν η δομή της μυκηναϊκής κοινωνίας; (σελ. 30 – 31)

6.Σε ποια ευρήματα έχουν εντοπιστεί κείμενα της Γραμμικής Β γραφής; Ποιοι αποκρυπτογράφησαν τη γραφή αυτή; Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά γλώσσας και γραφής;( = ελληνική – συλλαβική).Ποιες απόψεις έχουν διατυπωθεί σχετικά με την προέλευσή της; Ποιο είναι το περιεχόμενο των κειμένων της Γραμμικής Β γραφής και ποιες άλλες πληροφορίες παρέχουν; Ποιοι γνώριζαν τη γραφή αυτή; (σελ. 31)

 

2.6.  ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ  ΘΡΗΣΚΕΙΑ  ΚΑΙ  ΤΕΧΝΗ

 1. Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της θρησκείας των Μυκηναίων; (σελ. 33)
 2. Πού και πότε αναπτύχθηκε η μυκηναϊκή τέχνη; Ποια είναι η εντονότερη επίδραση που εντοπίζεται σε αυτήν; (σελ. 33)
 3. Ποια είναι τα αντιπροσωπευτικότερα μνημεία της μυκηναϊκής αρχιτεκτονικής; ( = ανάκτορα – τείχη -θολωτοί τάφοι) (σελ. 33)

 

3.2.  Η  ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ  ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

 1. Πότε εμφανίστηκε και πώς δημιουργήθηκε το ελληνικό αλφάβητο; Ποια καινοτομία το χαρακτηρίζει και ποια ήταν για την πορεία του πολιτισμού τα αποτελέσματα της καινοτομίας αυτής; Ποιο άλλο αλφάβητο προήλθε από το ελληνικό; (σελ. 40)
 2. Ποια είναι η περίοδος δημιουργίας της γεωμετρικής τέχνης; Γιατί η τέχνη αυτής της περιόδου ονομάστηκε γεωμετρική; (σελ. 40: μόνο η τρίτη παράγραφος)

4.1.  ΑΠΟΙΚΙΑΚΗ  ΕΞΑΠΛΩΣΗ

 1. Ποιον αιώνα άρχισε ο δεύτερος ελληνικός αποικισμός; Ποια είναι τα αίτια του δεύτερου ελληνικού αποικισμού; (σελ. 43)
 2. Ποια στοιχεία αποδεικνύουν ότι η αναχώρηση και η εγκατάσταση των αποίκων γίνονταν με οργανωμένο τρόπο; (σελ. 43)

3α. Ποια ήταν η σχέση μητρόπολης – αποικίας; (σελ. 43 – 44)

3β.Σε ποιον γεωγραφικό χώρο πραγματοποιήθηκε ο δεύτερος ελληνικός αποικισμός; (σελ. 44)

 1. Ποιες είναι οι σημαντικότερες συνέπειες του δεύτερου ελληνικού αποικισμού; (σελ. 44)

 

4.2.  Η ΠΟΛΗ – ΚΡΑΤΟΣ  ΚΑΙ  Η  ΕΞΕΛΙΞΗ  ΤΟΥ  ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ

1.Πότε και πώς δημιουργήθηκε ο θεσμός της πόλης – κράτους; Ποια ήταν η μορφή του –στεως; (σελ. 45)

4.3.  Η  ΣΠΑΡΤΗ

 1. Ποιοι ίδρυσαν το κράτος της Σπάρτης και με ποιους συγκρούστηκαν για την επέκτασή του; Ποιες αλλαγές συντελέστηκαν στο σπαρτιατικό κράτος μετά την επέκτασή του; (σελ. 48)
 2. Ποιες κοινωνικές τάξεις υπήρχαν στο σπαρτιατικό κράτος και ποια ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά τους; (σελ. 48)
 3. Σε ποιον νομοθέτη αποδίδεται η οργάνωση του σπαρτιατικού πολιτεύματος; Ποιοι ήταν οι κύριοι πολιτειακοί θεσμοί του σπαρτιατικού κράτους και ποιες οι αρμοδιότητές τους; (σελ. 48)
 4. Ποια ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά και οι στόχοι της σπαρτιατικής αγωγής; (σελ. 48)

4.4.ΑΘΗΝΑ:ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑ:

1.Τι γνωρίζετε για το Κυλώνειο άγος και τους νόμους του Δράκοντα;(σελ.50-51)

 

4.5.  ΑΘΗΝΑ:  ΠΟΡΕΙΑ  ΠΡΟΣ  ΤΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 1. Ποιο οξύ πρόβλημα κλήθηκε να αντιμετωπίσει ο Σόλων και με ποιο μέτρο του επιλύθηκε; Ποια άλλα σημαντικά μέτρα περιλάμβανε η νομοθεσία του Σόλωνα και ποιοι ήταν οι στόχοι και τα αποτελέσματά τους; (σελ. 52)
 2. Ποιο κοινωνικό πρόβλημα εκμεταλλεύτηκε ο Πεισίστρατος για να καταλάβει την εξουσία; Τι είδους πολίτευμα επέβαλε; Ποια ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά της διακυβέρνησής του; (σελ. 52 – 53)
 3. Ποιες καινοτομίες εισήγαγε στο αθηναϊκό πολίτευμα ο Κλεισθένης; Ποια είναι η σημασία των καινοτομιών αυτών; (σελ. 53)

 

4.7.  ΠΕΡΣΕΣ  ΚΑΙ  ΕΛΛΗΝΕΣ:  ΔΥΟ  ΚΟΣΜΟΙ  ΣΥΓΚΡΟΥΟΝΤΑΙ

 1. Πότε έγινε η πρώτη εκστρατεία των Περσών εναντίον της Ελλάδας, ποιος ήταν ο επικεφαλής της και ποια η έκβασή της; (σελ. 59)
 2. Πότε έγινε η δεύτερη εκστρατεία των Περσών εναντίον της Ελλάδας και ποιοι ήταν οι επικεφαλής της; Σε ποια μάχη τούς αντιμετώπισαν οι Έλληνες, ποιος ήταν ο επικεφαλής των ελληνικών δυνάμεων και ποιο το αποτέλεσμα της μάχης; (σελ. 59)

 

4.8.  Η  ΟΡΙΣΤΙΚΗ  ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ  ΤΗΣ  ΠΕΡΣΙΚΗΣ  ΕΠΙΘΕΣΗΣ

 1. Πότε έγινε η τελευταία εκστρατεία των Περσών εναντίον της Ελλάδας και ποιος ήταν ο επικεφαλής της; (σελ. 60)
 2. Πότε έγινε η μάχη των Θερμοπυλών, ποιος ήταν ο επικεφαλής των ελληνικών δυνάμεων και ποια η έκβαση της μάχης; (σελ. 60)
 3. Πότε έγινε η ναυμαχία της Σαλαμίνας, ποιος ήταν ο επικεφαλής των ελληνικών δυνάμεων και ποιο το αποτέλεσμα της ναυμαχίας; (σελ. 61)

4α. Πότε έγινε η μάχη των Πλαταιών, ποιοι ήταν οι επικεφαλής των περσικών και των ελληνικών δυνάμεων και ποιο το αποτέλεσμα της μάχης; (σελ. 62)

4β. Πότε έγινε η ναυμαχία της Μυκάλης, ποιος ήταν ο επικεφαλής των ελληνικών δυνάμεων και ποιο το αποτέλεσμα της ναυμαχίας; (σελ. 62)

 1. Ποιες ήταν οι συνέπειες των Περσικών Πολέμων; (σελ. 62)

 

4.10.  Η  ΤΕΧΝΗ

 1. Ποια είναι τα κύρια μέρη των αρχαίων ελληνικών ναών; Ποιοι αρχιτεκτονικοί ρυθμοί διαμορφώθηκαν την αρχαϊκή εποχή και ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά τους; (σελ. 65)
 2. Ποιοι τύποι αγαλμάτων κυριαρχούν την αρχαϊκή εποχή ( = κούροικόρες) και ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά τους; (σελ. 65) Ποιες τεχνικές για τη διακόσμηση των αγγείων εμφανίστηκαν την εποχή αυτή ( = μελανόμορφηερυθρόμορφη) και ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά τους; (σελ. 66)

 

5.1.  Η  ΣΥΜΜΑΧΙΑ  ΤΗΣ  ΔΗΛΟΥ  –  Η  ΣΥΜΜΑΧΙΑ  ΟΡΓΑΝΟ  ΤΗΣ  ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ  ΗΓΕΜΟΝΙΑΣ

 1. Ποιες συνθήκες οδήγησαν στην ίδρυση της Συμμαχίας της Δήλου; Πότε και από ποιες πόλεις ιδρύθηκε η Συμμαχία, ποια ήταν αρχικά η έδρα της και ποια τα κύρια χαρακτηριστικά της οργάνωσής της; (σελ. 69)
 2. Ποιοι ήταν οι κύριοι στόχοι του πολιτικού σχεδιασμού του Κίμωνα; Με ποιες ενέργειες προώθησε την επίτευξη αυτών των στόχων; (σελ. 69 – 70)
 3. Ποιες εξελίξεις αποδεικνύουν τη μετατροπή της Συμμαχίας της Δήλου σε όργανο επιβολής της αθηναϊκής ηγεμονίας; (σελ. 70 – στην απάντηση περιλαμβάνεται και η Ειρήνη του Καλλία)

 

5.2.  ΤΟ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ  ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ  ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

Ο  ΠΕΡΙΚΛΗΣ  ΚΑΙ  ΤΟ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ  ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ

1.Ποιοι ήταν οι βασικοί άξονες του πολιτικού προγράμματος του Περικλή; (σελ. 71 – 72)

 1. Πώς εξελίχθηκαν οι σχέσεις της Αθήνας με την Περσία και τη Σπάρτη κατά την περίοδο της πολιτικής κυριαρχίας του Περικλή; (σελ. 72)

 

5.3.  Η  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΤΟΥ  ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ  –  ΟΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

 1. Ποιοι ήταν οι κύριοι φορείς εξουσίας του αθηναϊκού πολιτεύματος κατά την περίοδο της πολιτικής κυριαρχίας του Περικλή και ποιες ήταν οι αρμοδιότητές τους; Ποιοι νεωτερισμοί εισήχθησαν στην απονομή της δικαιοσύνης την περίοδο αυτή; (σελ. 73)
 2. Ποιο σκοπό εξυπηρετούσαν οι λειτουργίες στην αρχαία Αθήνα; Ποιες ήταν οι σημαντικότερες από αυτές; (σελ. 73 – 74)

 

 

Και όλα τα σχετικά κείμενα και οι εικόνες         ΚΑΛΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ!

 

 

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια

Μαΐ 03 2019

Άρθρα του/της ΒΙΣΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Β΄ΤΑΞΗΣ 2019

Κάτω από: Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

             Ερωτήσεις  Ιστορίας ( Β΄ Γυμνασίου ) περιόδου Ιουνίου 2019

1.Ποια μέτρα έλαβε ο Κων|νος Α΄ για την ανόρθωση του Ρωμαϊκού κράτους; σελ. 7

2.Ο Κων|νος Α΄ αποφάσισε να ιδρύσει ένα νέο διοικητικό κέντρο στη θέση του αρχαίου Βυζαντίου. Πού οφειλόταν η επιλογή της συγκεκριμένης θέσης (αρχαίο Βυζάντιο) και από ποιους κυρίως λόγους υπαγορεύτηκε η απόφαση αυτή; σελ.7

3.Για ποιο λόγο ο Κων\νος Α΄ έδειξε ευνοϊκή στάση προς τον χριστιανισμό και ποια μέτρα πήρε υπέρ των χριστιανών; σελ 8-9.

 1. Ποιο ήταν το πολιτικό πρόγραμμα του Ιουστινιανού Α΄ ; σελ. 16

β. Πώς ο Ιουστινιανός κατάφερε να επιβάλει την ενότητα του κράτους σε βάρος διαφόρων παραγόντων (δήμοι, μεγάλοι γαιοκτήμονες) που δρούσαν διασπαστικά και κατά συνέπεια να ενισχύσει την κεντρική εξουσία; σελ. 16

5.α. Ποια η πολιτική του Ιουστινιανού στον θρησκευτικό τομέα; σελ. 16

β. Γιατί ο Ιουστινιανός αναθεώρησε και κωδικοποίησε το ισχύον ρωμαϊκό δίκαιο; Ποιους νόμους εξέδωσε και ποια η σημασία του νομοθετικού του έργου; σελ. 16 .

 1. Ποιος ήταν ο στόχος της εξωτερικής πολιτικής του Ιουστινιανού στη Δύση, στην Ανατολή και στη γραμμή του Δούναβη; Ποια τα αποτελέσματα της φιλόδοξης εξωτερικής πολιτικής του; σελ. 16, 17

7.Ποιο θεωρείται το λαμπρότερο κτίσμα της βυζαντινής τέχνης και τι γνωρίζετε γι’  αυτό; σελ. 17, 18

8.Να επισημάνετε παράγοντες που συνέβαλαν στη νίκη του Ηρακλείου κατά των Περσών. Γιατί οι επιτυχίες του αποδείχτηκαν πρόσκαιρες; σελ 19,20

 1. Τι ήταν τα θέματα; Πότε και γιατί εφαρμόστηκαν; Ποιοι αποτελούσαν τον στρατό των θεμάτων; Για ποιους λόγους ο θεματικός στρατός ήταν περισσότερο αξιόμαχος και αποτελεσματικός από τον μισθοφορικό; Ποιος ασκούσε την ανώτατη εξουσία μέσα στα όρια του θέματος; σελ. 20
 2. Τι γνωρίζετε σχετικά με τον εξελληνισμό της κρατικής διοίκησης και ποια η σημασία του; σελ. 20

11.Τι ονομάζουμε Εγίρα; σελ. 26

12.Τι δίδασκε το Κοράνι και πώς η θρησκεία του Ισλάμ επηρέασε την εξάπλωση των Αράβων;σελ.26

13.Ποιοι ήταν οι κυριότεροι παράγοντες των αραβικών κατακτήσεων; σελ. 26

14.Ποια ήταν η επίδραση του αραβικού πολιτισμού στη Δύση;σελ.29

15.Ποιες μεταβολές σημειώθηκαν στην οικονομία στο μεταίχμιο από τον 8ο προς τον 9ο αι;  Πώς ονομάστηκαν και πού απέβλεπαν τα οικονομικά μέτρα που έλαβε ο Νικηφόρος Α΄ στις αρχές του 9ου αι; σελ 33

16.Τι ήταν η Εικονομαχία; Να αναφέρετε τους πρωτεργάτες και τους παράγοντες που οδήγησαν στην εικονομαχική κίνηση. σελ.34

α. Πότε και πώς έληξαν οι δύο φάσεις της Εικονομαχίας; (σελ.34) β. Ποια ήταν η σημασία της ήττας των εικονοκλαστών; γ. Ποιες οι συνέπειες της εικονομαχίας;     σελ.34,35

17.Ποιος ίδρυσε και ποιος διηύθυνε τη σχολή της Μαγναύρας; Ποιες σχολές περιλάμβανε; Ποιος ο ρόλος της; σελ. 36.

18.Τι γνωρίζετε για την προσωπικότητα του πατριάρχη Φωτίου και ποιο ήταν το έργο του; σελ. 36

19.Ποια πρόσωπα οργάνωσαν και πραγματοποίησαν τον εκχριστιανισμό των Μοραβών και με ποιο τρόπο; Ποια η σημασία του εκχριστιανισμού των Μοραβών; σελ. 39

20.Πόσες φάσεις διακρίνουμε στον εκχριστιανισμό των Βουλγάρων; Με ποιες ενέργειες ο Πατριάρχης Φώτιος κατήγγειλε τη νέα επέμβαση της Ρώμης στα ζητήματα της βουλγαρικής εκκλησίας; σελ. 39

21.Να συγκρίνετε τον τρόπο εκχριστιανισμού Μοραβών  και Βουλγάρων σελ. 39.

22.Ποιοι ήταν οι κυριότεροι σταθμοί στη σύγκρουση Βυζαντινών και Βουλγάρων στα χρόνια των Μακεδόνων και πώς τερματίστηκε ο αγώνας εναντίον των Βουλγάρων; σελ. 41

α. Ποια πολεμικά κατορθώματα των βυζαντινών τον 10ο και 11ο αι δικαιολογούν τον όρο “βυζαντινή εποποιία”;

β. Ποιες ήταν οι συνέπειες των μεγάλων στρατιωτικών κατακτήσεων (βυζαντινή εποποιία);  σελ. 41, βλέπε και κείμενο σελ.42

 1. Κάτω από ποιες συνθήκες έγινε ο εκχριστιανισμός των Ρώσων και ποιες οι συνέπειες του γεγονότος αυτού; σελ 43-44

24.α.Ποιοι αποτελούσαν την τάξη των Δυνατών στα τέλη του 10ου αι. και ποιοι των πενήτων; σελ. 48.

β. Τι ήταν τα συστήματα; σελ. 49

γ. Ποιοι αποτελούσαν τη μεσαία τάξη και τον δήμο στην κοινωνία των πόλεων; σελ. 49

25.α.Στο πλαίσιο της έντονης νομοθετικής δραστηριότητας των δύο πρώτων Μακεδόνων ποιες νομικές συλλογές ή μεμονωμένοι νόμοι εκδόθηκαν; σελ.50

β. Γιατί το βυζαντινό κράτος προστάτευε τους ελεύθερους αγρότες από την αρπακτική συμπεριφορά των δυνατών στα χρόνια της μακεδονικής δυναστείας; σελ. 50

γ. Τι επιδίωκαν  οι Μακεδόνες αυτοκράτορες με το νομοθετικό τους έργο; σελ.50

26.α.Τι προέβλεπε ο  θεσμός της πρόνοιας; Σελ. 55.

β. Ποιες ήταν οι συνέπειες της ήττας των βυζαντινών στο Μυριοκέφαλο της Φρυγίας(1176); σελ 55

27.Ποια προνόμια παραχώρησε στους Βενετούς ο Αλέξιος Α΄ Κομνηνός  και γιατί; σελ. 57.

28.Τι αποτελέσματα είχε για το Βυζάντιο η συμφωνία του 1082 και ποια μέτρα πήραν οι αυτοκράτορες αργότερα για να περιορίσουν τη δύναμη των Βενετών; Σελ. 57.

29.Τι ονομάζουμε σχίσμα των Εκκλησιών και ποια η σημασία του; σελ. 58

30.α.Τι ήταν οι Σταυροφορίες; Ποιες ιδέες και ποιοι παράγοντες επηρέασαν τη γένεση της σταυροφορικής κίνησης; Σελ.59.

β. Ποια μέσα χρησιμοποίησε ο Αλέξιος Α΄ για να ανακτήσει τα εδάφη που είχαν κατακτήσει οι εχθροί του Βυζαντίου στις ευρωπαϊκές και ασιατικές επαρχίες του; παράθεμα σελ. 59, θεωρία σελ. 55

 1. Ποιος ο χαρακτήρας της πρώτης σταυροφορίας, σε ποιες φάσεις διακρίνεται και τι πέτυχε; Ποια η διαφορά της 4ης σταυροφορίας από τις άλλες που προηγήθηκαν; σελ 59
 2. Τι γνωρίζετε για τα ελληνικά κράτη που προέκυψαν μετά την άλωση της Πόλης από τους σταυροφόρους;σελ.62-63.
 3. Κάτω από ποιες συνθήκες συντελέστηκε η πολιορκία και η άλωση της Κων\νούπολης από τους Οθωμανούς; σελ. 67
 4. Ποιες ήταν οι σημαντικότερες συνέπειες της πτώσης του Βυζαντινού κράτους; σελ. 67.
 5. Με ποιο σκεπτικό προβαλλόταν η Μόσχα ως Τρίτη Ρώμη;σελ.67.

 

                 Και όλα τα σχετικά κείμενα και οι εικόνες

 

 

                         ΚΑΛΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια

Απρ 16 2019

Άρθρα του/της ΒΙΣΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Ο ΚΑΡΛΟΜΑΓΝΟΣ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ     

Κάτω από: Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 

Ο ΚΑΡΛΟΜΑΓΝΟΣ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ                

                                              Κύρια σημεία

Η αυτοκρατορία

Καρλομάγνος(768-814)

Επέκταση  φραγκικού βασιλείου, δημιουργία πανίσχυρου χριστιανικού κράτους.

Χριστούγεννα 800μ.Χ. Αυτοκράτορας του ρωμαϊκού κράτους.Διαμάχη με το Βυζάντιο.

-Έδρα: Αιξ- Λα- Σαπέλ. Διοικητικό και πολιτιστικό κέντρο της αυτοκρατορίας.

Οργάνωση πολιτικών και διοικητικών θεσμών του βασιλείου.(συνδυασμός ρωμαϊκής παράδοσης και γερμανικών εθίμων).Οικονομική ανάκαμψη : αγροτική παραγωγή, εμπόριο.

 

Διαίρεση της αυτοκρατορίας μετά το θάνατο του Καρλομάγνου (συνθήκη του Βερντέν, 843)

Τρία τμήματα. Διάκριση των γλωσσών, απαρχή της δημιουργίας της νεότερης Ευρώπης.

Την ίδια εποχή σημειώνονται στον ευρωπαϊκό χώρο εισβολές:

Σαρακηνοί(Νότος)

Μαγυάροι(Ανατολή)

Νορμανδοί ή Βίκινγκς (Βορράς)

 

Καρολίδεια Αναγέννηση:Η ανάπτυξη γραμμάτων και τεχνών επί Καρόλου και διαδόχων του.

Απαιτούνται ικανά διοικητικά  στελέχη για την οργάνωση του κράτους:

κυρίως από το χώρο της εκκλησίας.àΕκκλησιαστικές  μεταρρυθμίσειςàβελτίωση του μορφωτικού επιπέδου των κληρικών.

 

Πρόσκληση διάσημων λογίων και δασκάλων από Αγγλία- Ιρλανδία.

Ανακτορική Ακαδημία: Καλλιεργείται η αντιγραφή βιβλίων, καθιερώνεται η καρολίδεια γραφή

Λειτουργία σχολείων σε κάθε επισκοπή και μοναστήρι.

Μαθήματα: γραφή, ανάγνωση, γραμματική, ρητορική, αριθμητική…

Ανάπτυξη τεχνών με βυζαντινές επιδράσεις.

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια

Απρ 09 2019

Άρθρα του/της ΒΙΣΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

1. Η ΣYΜΜΑΧIΑ ΤΗΣ ΔΗΛΟY – Η ΣYΜΜΑΧIΑ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΗΓΕΜΟΝIΑΣ

Κάτω από: Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Μετά τη νίκη των Ελλήνων εναντίον των Περσών, οι πόλεις του Αιγαίου ζουν με τον τρόμο μιας νέας περσικής εισβολής. (Αιτία δημιουργίας της Συμμαχίας)Αρχικά στρέφονται προς τη Σπάρτη για να αναζητήσουν στήριγμα. Όμως, η μεγάλη δωρική πόλη, συγκλονισμένη από τη συμπεριφορά του Παυσανία, ο οποίος κατηγορήθηκε για συνεννοήσεις με τον Ξέρξη, δείχνει απρόθυμη να αναλάβει τις ευθύνες και αφήνει ελεύθερο το πεδίο στους Αθηναίους.

Έτσι, με πρωτοβουλία του Αριστείδη οι πόλεις του Αρχιπελάγους και των ιωνικών παραλίων συνάπτουν με την Αθήνα μία Συμμαχία με έδρα το νησί της Δήλου (478 π.Χ., Συμμαχία της Δήλου ). Όλα τα μέλη της Συμμαχίας διαθέτουν από μία ψήφο στο συνέδριο, το οποίο συνέρχεται μία φορά τον χρόνο στη Δήλο.

Είναι φυσικό η Αθήνα, που διαθέτει την ισχυρότερη ναυτική δύναμη, να επηρεάζει τις άλλες πόλεις και, ουσιαστικά, να κυριαρχεί στη Συμμαχία.

Υποχρεώσεις των συμμάχων:Οι πόλεις που δεν επιθυμούσαν ή δεν είχαν τη δυνατότητα να συνεισφέρουν( να προσφέρουν) πλοία και άνδρες μπορούσαν να περιορίσουν τη συμβολή τους στην καταβολή ενός χρηματικού ποσού, του φόρου .

Δέκα Αθηναίοι, που έφεραν τον τίτλο του «Ελληνοταμία», συγκέντρωναν τα χρήματα, τα κατέθεταν στο κοινό ταμείο της Συμμαχίας στη Δήλο και, κάθε φορά που παρουσιαζόταν ανάγκη, απέσυραν τα αναγκαία ποσά για τις δαπάνες της συντήρησης του στόλου.

Ο ρόλος του Αριστείδη:Ο Αριστείδης, πρώτος, καθόρισε το ποσό της εισφοράς για κάθε πόλη με τόσο δίκαιο τρόπο, ώστε οι σύμμαχοι τον ονόμασαν «τον δικαιότερο από όλους τους ανθρώπους».

Η Συμμαχία αναγνώριζε στους Αθηναίους την ηγεμονία, δηλαδή τη δυνατότητα να σχεδιάζουν και να εκτελούν τις πολεμικές επιχειρήσεις,

όμως η αυτονομία(=η δυνατότητα να διοικείται με τους δικούς της νόμους  και τους ηγέτες τους)των πόλεων ήταν απόλυτα εγγυημένη.

Ο Κίμων, γιος του Μιλτιάδη και ηγέτης του αριστοκρατικού κόμματος, επιβάλλεται ως ο αναμφισβήτητος ηγέτης στην Αθήνα και εφαρμόζει απρόσκοπτα(=χωρίς εμπόδια) τον πολιτικό του σχεδιασμό.

Κύρια σημεία του: 1)διεύρυνση της Συμμαχίας της Δήλου

2) συνέχιση του πολέμου κατά των Περσών

3)φιλικές σχέσεις με τη Σπάρτη.

Μετά τη νίκη του Κίμωνα εναντίον των Περσών στον Ευρυμέδοντα ποταμό της Παμφυλίας (467 π.Χ.), οι δυνάμεις της Συμμαχίας της Δήλου κυριαρχούν απόλυτα στο Αιγαίο. Οι πόλεις που συμμετέχουν σ’ αυτή, σύμφωνα με διάφορους υπολογισμούς, ανέρχονταν σε 400.

Όμως, αντιδράσεις αρχίζουν να εκδηλώνονται σε πολλές από αυτές με αιτία την αλαζονική συμπεριφορά των Αθηναίων.

Τάσεις απομάκρυνσης από τη Συμμαχία αναπτύσσονται, οι οποίες καταλήγουν σε εξεγέρσεις (Νάξος, Θάσος). Ο Κίμων τις καταπνίγει βίαια. Γίνεται πλέον φανερό ότι καμία πόλη δεν έχει τη δυνατότητα να αποχωρήσει από τη Συμμαχία χωρίς τη θέληση των Αθηναίων.

Η αυτονομία των πόλεων είχε ουσιαστικά καταργηθεί και η Συμμαχία της Δήλου είχε μεταβληθεί σε όργανο επιβολής της πανελλήνιας αθηναϊκής ηγεμονίας.

-Το 454 π.Χ. ο νέος ισχυρός άνδρας της Αθήνας, ο Περικλής, με μία συμβολική κίνηση ιδιαίτερης σημασίας, μεταφέρει το ταμείο της Συμμαχίας από τη Δήλο στην Ακρόπολη της Αθήνας.

-Το συνέδριο δε συνέρχεται πια. Οι αποφάσεις λαμβάνονται μόνο από την Αθήνα και ο φόρος ορίζεται από την αθηναϊκή Εκκλησία του Δήμου.

-Το 449 π.Χ. υπογράφεται ανάμεσα στην Αθήνα και τον Πέρση βασιλιά η λεγόμενη Ειρήνη του Καλλία. Με αυτήν ουσιαστικά τερματίζονται οι ελληνοπερσικοί πόλεμοι. Ο κύριος όρος της Ειρήνης υποχρεώνει τους Πέρσες να αναγνωρίσουν την αυτονομία των ελληνικών πόλεων.

Η Συμμαχία της Δήλου δεν είχε πια κανέναν λόγο ύπαρξης, αφού ο πόλεμος κατά των Περσών είχε τερματιστεί. Όμως, η απόκρουση της περσικής απειλής ήταν, από καιρό, απλώς μία πρόφαση.

 

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια

Απρ 03 2019

Άρθρα του/της ΒΙΣΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια

Μαρ 28 2019

Άρθρα του/της ΒΙΣΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Ο Κολοσσός των Ναξίων

Κάτω από: Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

https://elhalflashbacks.blogspot.com/2017/09/o-kolossos-ton-naxion-oi-enetoi-prionisan-to-prosopo-kai-ton-k

Σε μια βάση 32 τόνων υψωνόταν το μεγαλοπρεπές άγαλμα του Απόλλωνα στη Δήλο, το οποίο ήταν ορατό από τη θάλασσα. Είχε ύψος 9,5 μέτρα και χρονολογείται τον 6ο αιώνα π.Χ. Ήταν γνωστό ως ο Κολοσσός των Ναξίων και στη βάση του κατέληγε η Λεωφόρος των Λεόντων. Ο Θεός του Ήλιου απεικονιζόταν με μακριά μαλλιά, στιβαρούς ώμους και είχε το αριστερό πόδι λίγο πιο μπροστά από το δεξί, όπως οι Κούροι. Το κεφάλι του ξεπερνούσε σε ύψος τα υπόλοιπα κτίρια του νησιού. Στη βάση του υπήρχε η εξής επιγραφή: «Το Αυτό λίθο ειμί άνδρας και το σφέλας». Σήμαινε: «είμαι από τον ίδιο λίθο άγαλμα και βάση». Τον 5ο αιώνα π.Χ. οι Νάξιοι πρόσθεσαν την επιγραφή «ΝΑΞΙΟΙ ΑΠΟΛΛΩΝΙ».

Το άγαλμα έπεσε από τη βάση όταν ένας τεράστιος φοίνικας που είχε φυτέψει ο Νικίας το καταπλάκωσε. Έμεινε στο έδαφος για αρκετούς αιώνες ώσπου το νησί άρχισε να λεηλατείται συστηματικά από τους ξένους ταξιδιώτες. Τον 17ο αιώνα ιταλοί περιηγητές προσπάθησαν να σηκώσουν το πεσμένο άγαλμα, αλλά δεν τα κατάφεραν. Όμως, έκαναν σκίτσα με τα μέρη του αγάλματος που ήταν στο έδαφος.

Όπως ανέφερε ο Ολλανδός περιηγητής Seger de Vries, το άγαλμα ήταν σπασμένο σε δύο μεγάλα κομμάτια, το κεφάλι με τον κορμό και τη λεκάνη. Ο Γάλλος γιατρός και αρχαιολόγος Jacob Spon είχε αναφέρει ότι οι ντόπιοι του είπαν ότι το πρόσωπο του αγάλματος είχε πριονιστεί από τον Ενετό διοικητή της Τήνου, ο οποίος είχε προσπαθήσει να το μεταφέρει.

Όπως ανέφερε στη «Μηχανή του Χρόνου» η κ. Καλογιάννη «ο Κολοσσός υπήρξε θύμα της καταστροφικής μανίας των Ενετών, οι οποίοι ανίκανοι να το μεταφέρουν όπως το είχανε μεταφέρει ο Νάξιοι άθικτο από το νησί τους στη Δήλο, πριόνισαν το άγαλμα για να μπορέσουν να το μεταφέρουν», γι’αυτό καταστράφηκε. Στις επανειλημμένες προσπάθειες τους να το κλέψουν, το βάρος του Κολοσσόυ στάθηκε εμπόδιο. Αυτός ήταν ο λόγος που εγκατέλειψαν ορισμένα κομμάτια του στο Αρτεμίσιο, όπου βρίσκονται μέχρι σήμερα.

Ο Κολοσσός των Ναξίων διασπάστηκε και τα μέλη του έμειναν διάσπαρτα. Σήμερα στη Δήλο βρίσκεται μέρος του αριστερού χεριού, τμήμα του κορμού και της λεκάνης και η βάση, η οποία ζύγιζε 32 τόνους και μάλλον αυτός ήταν ο λόγος που δεν κατάφεραν να τη μεταφέρουν από το σημείο που στήθηκε τον 6ο αιώνα π.Χ. Το χέρι βρίσκεται στο αρχαιολογικό μουσείο της Δήλου και ένα τμήμα του αριστερού ποδιού στο Βρετανικό Μουσείο.

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια

Μαρ 16 2019

Άρθρα του/της ΒΙΣΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Κάτω από: Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Οι πρώτοι μεγάλοι κούροι και ο ρόλος της Νάξου

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια

Φεβ 17 2019

Άρθρα του/της ΒΙΣΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Οι Κομνηνοί και η μερική αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας σελ. 56

Κάτω από: Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 1. Οι Κομνηνοί και η μερική αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας

α. Κατάσταση της αυτοκρατορίας

Όταν ο Αλέξιος Α΄ (1081-1118), ο ιδρυτής της δυναστείας των Κομνηνών, ανήλθε στον θρόνο, το Βυζάντιο δεχόταν επίθεση και κινδύνευε σε όλα τα μέτωπα.

 

ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ (τέλη 11ου αι.)
ΟΝΟΜΑ ΛΑΟΥ Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ
Νορμανδοί Απειλούν τις ακτές
της Ηπείρου
Κουμάνοι-Πατζινάκες Λεηλατούν τα Βαλκάνια
Σελτζούκοι Τούρκοι Κατακτούν μέρος της Μ. Ασίας

 

 

 

 

 

 

β. Εσωτερική πολιτική

Στο εσωτερικό οι Κομνηνοί στηρίχτηκαν στους ευγενείς εφαρμόζοντας το θεσμό της Πρόνοιας.

Παραχωρούσαν δηλαδή, ισόβια, αγροκτήματα και φορολογικά έσοδα στους ευγενείς, με αντάλλαγμα την παροχή στρατιωτικών υπηρεσιών. Οι ευγενείς αυτοί ονομάστηκαν προνοιάριοι ή στρατιώτες και έγιναν η άρχουσα τάξη, ενώ οι απλοί αγρότες βυθίστηκαν στην αθλιότητα.

γ. Εξωτερικές επιτυχίες

-Ο Αλέξιος Α΄ εκμεταλλεύτηκε επιδέξια τις επιχειρήσεις των σταυροφόρων στη Μ. Ασία και, βασιζόμενος στις συμφωνίες που υπέγραψε με τους αρχηγούς τους στην Κωνσταντινούπολη, ανέκτησε τη δυτική Μ. Ασία που περιλάμβανε σημαντικές πόλεις (Νίκαια, Σμύρνη, Έφεσος, Σάρδεις).

Στα Βαλκάνια ο αυτοκράτορας πέτυχε με τη διπλωματία και τον πόλεμο να απαλλαγεί από τις επιδρομές των Πατζινακών και των Κουμάνων.

-Ο Ιωάννης Κομνηνός (1118-1143) κατέκτησε διάφορα ξένα κρατίδια στη Μ. Ασία και έφτασε ως τη συριακή Αντιόχεια.

Στα Βαλκάνια επέβαλε την κυριαρχία του στους Σέρβους και προσπάθησε να θέσει υπό βυζαντινή κηδεμονία το Ουγγρικό Βασίλειο που αποτελούσε μια αναδυόμενη δύναμη.

-Ο Μανουήλ Α΄ Κομνηνός (1143-1180), καινοτομώντας ακολούθησε φιλοδυτική εσωτερική πολιτική και στηρίχθηκε στις υπηρεσίες των Λατίνων.

Στην εξωτερική πολιτική συνήψε ειρήνη με τους Ούγγρους, κυριάρχησε στα βορειοδυτικά Βαλκάνια και ταπείνωσε τους Σέρβους.

Επίσης συνέχισε τις εκστρατείες του πατέρα του κατά των σελτζουκικών κτήσεων στη Μ. Ασία.

 

δ. Η στρατιωτική κατάρρευση

Η εμπλοκή του όμως στο ιταλικό μέτωπο ενθάρρυνε το σουλτάνο των Σελτζούκων να ανανεώσει τις επιθέσεις του κατά των εδαφών του Βυζαντίου.

 

Ο βυζαντινός στρατός δεν μπόρεσε να ανακόψει την πρόοδο των Τούρκων και στο Μυριοκέφαλο της Φρυγίας (1176) σχεδόν εξολοθρεύτηκε.

Ο ίδιος ο Μανουήλ συνέκρινε την ήττα αυτή με την καταστροφή που είχε υποστεί το Βυζάντιο πριν από 105 χρόνια στο Ματζικέρτ.

Η νίκη αυτή παγίωσε(σταθεροποίησε) τη θέση των Τούρκων και επηρέασε καθοριστικά τη φυσιογνωμία της Μ. Ασίας.ΔΗΛΑΔΗ:Οι καταλήψεις πόλεων, οι σφαγές και η φυγή των χριστιανών στις γειτονικές χώρες, σε συνδυασμό με τις συνέπειες της πείνας και της πανούκλας, επέφεραν(είχαν σαν αποτέλεσμα) τον εξισλαμισμό (δηλαδή τη μεταστροφή στο Ισλάμ) των μικρασιατικών επαρχιών που άλλοτε αποτελούσαν τους πνεύμονες του Βυζαντινού Κράτους.

                                       Περιοχές δράσης

Αυτοκράτορες Μ. Ασία Βαλκάνια
Αλέξιος Α΄ Νίκαια, Σμύρνη, Έφεσος, Σάρδεις

 

Πατζινάκες,Κουμάνοι
Ιωάννης Β΄ Ξένα κρατίδια στη Μ. Ασία ως τη συριακή Αντιόχεια.

 

Σέρβοι, Ούγγροι
Μανουήλ Α΄ Κατά των Σελτζούκων Σέρβοι, Ούγγροι
Οι Κομνηνοί χρησιμοποιούν διπλωματία και πόλεμο στην εξωτερική τους πολιτική

 

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια

Φεβ 10 2019

Άρθρα του/της ΒΙΣΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΡΙΣΗΣ (1025-1453) Η ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 11ο αιώνα σελ. 53

Κάτω από: Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΡΙΣΗΣ (1025-1453)

Η ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 11ο αιώνα

σελ. 53

Η κρίση και οι απώλειες της αυτοκρατορίας κατά τον 11ο αιώνα

Α. Εσωτερική κρίση

Με το θάνατο του Βασιλείου Β΄(1025), η αυτοκρατορία βρίσκεται σε θέση πολύ ισχυρή. Έχει εξελιχθεί σε παγκόσμια δύναμη με ευρύτατο διεθνή ρόλο.

-Σύντομα όμως τα πράγματα αλλάζουν:

1.Το κράτος οδηγείται σε αποστρατιωτικοποίηση:

α. Παραμελείται ο στόλος ( η δόξα της Ρωμανίας)

β. Διαλύονται σταδιακά τα θέματα και οι θεματικοί στρατοί.

γ. Αντικαθίσταται  η  υποχρεωτική στρατιωτική θητεία με ένα φόρο που χρησιμοποιήθηκε για τη στρατολογία ξένων μισθοφόρων και χρησιμοποίησε πολλούς ξένους σε ανώτερες θέσεις.

2.Η επιβολή νέων φόρων από μία αυταρχική κυβέρνηση οδηγεί σε ταραχές και εξεγέρσεις των αγροτών της επαρχίας.

 1. 3. Παρουσιάζονται οικονομικά προβλήματα και γύρω στα 1060 εκδηλώνεται και πολιτική αστάθεια.

Συμπέρασμα:

 Η αυτοκρατορία περιέρχεται σε γενικευμένη κρίση.

 

Β. Στρατιωτικές αποτυχίες

Νέοι εχθροί

 

Ανατολή

 

 

Δύση

 

 

Βορράς

Σελτζούκοι Τούρκοι: Τουρκικό φύλο που συντρίβει τα βυζαντινά στρατεύματα στη μάχη του Ματζικέρτ 1071, στην Αρμενία.

Παράγοντες της ήττας: Έλλειψη οπλισμού, πειθαρχίας  και ηθικού.

Νορμανδοί:

Το 1071 κυριεύουν το Μπάρι

στην Αδριατική.

Χάνονται οριστικά οι βυζαντινές κτήσεις στην Ιταλία.

 

Ούγγροι  Σέρβοι

Επικίνδυνοι εχθροί στα βόρεια σύνορα του κράτους

 

 

 

Το χρονικό διάστημα μεταξύ του θανάτου του Βασιλείου Β ΄και  της ανόδου στο θρόνο των Κομνηνών (1025-1081),αποτελεί φάση στασιμότητας και υποχώρησης του Βυζαντίου.

 

 

 

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια

Φεβ 06 2019

Άρθρα του/της ΒΙΣΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Η ΑΡΧΑΪΚΗ ΣΠΑΡΤΗ

Κάτω από: Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Η ΣΠΑΡΤΗ στα αρχαϊκά χρόνια

1.Οι Δωριείς που κατευθύνθηκαν προς τα νότια της Πελοποννήσου κατέλαβαν τη Λακωνική και ίδρυσαν ένα ισχυρό κράτος με κέντρο τη Σπάρτη. 2.Αργότερα, σε μια προσπάθεια να διευρύνουν την επικράτειά τους, ήλθαν σε σύγκρουση με τους Μεσσήνιους, τους οποίους τελικά υπέταξαν ύστερα από μακροχρόνιους πολέμους (8ος-7ος αιώνας π.Χ.). 3.Ισχυρός αντίπαλος της Σπάρτης, με τον οποίο συγκρούστηκε πολεμικά ήταν και το Άργος.

Μετά τους πολέμους αυτούς η ζωή στη Σπάρτη άλλαξε. Το εμπόριο με τις άλλες περιοχές σταμάτησε και οι σχέσεις περιορίστηκαν. Σιγά-σιγά η πόλη της Σπάρτης «κλείστηκε» στον εαυτό της και πήρε τη μορφή στρατοπέδου.

Κοινωνικές τάξεις 1.Στην εσωτερική ζωή του κράτους πλήρη δικαιώματα είχαν οι Σπαρτιάτες, στους οποίους είχε μοιραστεί η γη. Κύριες απασχολήσεις τους ήταν:1) τα πολιτικά πράγματα και2) η πολεμική τέχνη.

2.Με το εμπόριο ασχολήθηκαν οι περίοικοι, αυτοί δηλαδή που κατοικούσαν σε οικισμούς γύρω από τη Σπάρτη.

3.Οι παλιοί κάτοικοι έγιναν δούλοι είλωτες με την υποχρέωση να καλλιεργούν τη γη και να παραδίδουν ένα μέρος της παραγωγής στους ιδιοκτήτες του κτήματος.

Ο φόβος μιας επανάστασης των δούλων ήταν πάντοτε υπαρκτός και ταλάνιζε(=ταλαιπωρούσε, προκαλούσε προβλήματα) τους Σπαρτιάτες.

Πολιτειακοί θεσμοί Το πολίτευμα της Σπάρτης, σύμφωνα με την παράδοση, ήταν έργο του μεγάλου νομοθέτη Λυκούργου.

1.Η πόλη είχε δύο βασιλείς˙( το γεγονός αυτό προέκυψε, σύμφωνα με μία άποψη, ως ανάγκη, από τη γέννηση κάποτε δίδυμων διαδόχων).

Οι βασιλείς δεν είχαν πολλές αρμοδιότητες. Ήταν θρησκευτικοί και στρατιωτικοί αρχηγοί.

2.Την ουσιαστική εξουσία στην πόλη είχαν οι πέντε έφοροι, υπεύθυνοι για την άμυνα και τις εξωτερικές σχέσεις του κράτους.

3. Η γερουσία ήταν ένα συμβούλιο από 28 άτομα που είχαν ηλικία άνω των εξήντα ετών. Κύριο έργο είχε να προετοιμάζει τα θέματα που υποβάλλονταν για έγκριση στην Απέλλα.

4.Απέλλα Στη λαϊκή αυτή συνέλευση συμμετείχαν όλοι οι Σπαρτιάτες που είχαν συμπληρώσει το τριακοστό έτος της ηλικίας τους.

Αγωγή νέων.

Ο τρόπος με τον οποίο είχε οργανωθεί η ζωή στη Σπάρτη επηρέασε και την αγωγή των νέων. Τα παιδιά από την ηλικία των επτά ετών τα αναλάμβανε η πόλη.

Ζούσαν όλα μαζί σε ομάδες, όπου μάθαιναν να υπομένουν τη σκληρή ζωή και τις κακουχίες. Διδάσκονταν ανάγνωση, γραφή, μουσική και χορό.

Με ανάλογο τρόπο εκπαιδεύονταν και τα κορίτσια, τα οποία συμμετείχαν ελεύθερα σε πολλές εκδηλώσεις της πόλης. Έπρεπε και αυτά να αποκτήσουν δυνατό σώμα και να διαπλάσουν ηθικό χαρακτήρα. Έτσι θα μπορούσαν στο μέλλον να γίνουν άξιες μητέρες.

Για πολλά χρόνια η ζωή στη Σπάρτη συνεχίστηκε χωρίς σημαντικές αλλαγές και διαφοροποιήσεις. Οι Σπαρτιάτες, ανδρείοι και υπερήφανοι, άφησαν ένα υπόδειγμα γενναιότητας, μοναδικό στον κόσμο.

 

Δύο βασιλείς Θρησκευτικοί και στρατιωτικοί αρχηγοί.

 

Πέντε έφοροι  

Έχουν ουσιαστική εξουσία στην πόλη .

Υπεύθυνοι για την άμυνα και τις εξωτερικές σχέσεις του κράτους.

 

Γερουσία .Συμβούλιο από 28 άτομα που είχαν ηλικία άνω των εξήντα ετών.  

Προετοίμαζε

τα θέματα που υποβάλλονταν για έγκριση στην Απέλλα

Απέλλα Στη λαϊκή αυτή συνέλευση συμμετείχαν όλοι οι Σπαρτιάτες που είχαν συμπληρώσει το τριακοστό έτος της ηλικίας τους.

 

 

Eνέκρινε τις αποφάσεις των αρχών

 

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια

Παλιότερα Άρθρα »