Σκοπός του blog

Το blog αυτό δημιουργήθηκε για να επιτελέσει τους παρακάτω σκοπούς – στόχους:

  • την ενεργή εμπλοκή των μαθητών μας στην εκπαιδευτική διαδικασία με την χρήση των ΤΠΕ
  • την ενημέρωση των γονέων τους για τα τεκταινόμενα στο σχολείο μας και ειδικά στην τάξη μας
  • την κοινοποίηση στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα των δράσεων των μαθητών μας
  • την ανάπτυξη εποικοδομητικού διαλόγου για τις δράσεις αυτές μέσω την παράθεσης σχολίων από μαθητές, γονείς και συναδέλφους

Αφήστε μια απάντηση