Πηγή:http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-D109/706/4678,21185/ Για να παίξετε, κάντε κλικ στην εικόνα!!!

Για να παίξετε,

κάντε κλικ στην εικόνα και επιλέξτε «ΜΗΧΑΝΕΣ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ»

και μετά στο εικονίδιο της οθόνης του υπολογιστή(πάνω στο τραπέζι): «Πιο γρήγορα και πιο μακριά…» – τηλέφωνο.

Πηγή: ebooks.edu.gr

Γλώσσα Δ΄τάξης/14η ενότητα/»Το ανθρώπινο θαύμα»


Κατηγοριοποίηση σε:...επίκειται ταξινόμηση, Δ΄τάξη