Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ανοίγει τις πόρτες του σε μικρούς και μεγάλους

και μετατρέπεται στο μεγαλύτερο εκπαιδευτικό πάρκο της χώρας.

maps.pdf

Πηγή:  www.auth.gr/sundays


Κατηγοριοποίηση σε:Ποικίλου ενδιαφέροντος