Πηγή: Εκπαιδευτική Τηλεόραση

 

 

Μία από τις βασικότερες ανάγκες μας είναι η επικοινωνία και όχημά της ο λόγος.

Όταν όμως τα πράγματα δεν μπορούν να λεχθούν με λόγια;

Τότε καταφεύγουμε σε μια πρωταρχική μορφή επικοινωνίας, τη γλώσσα του σώματος.

Οι σύγχρονες νοηματικές γλώσσες κινούνται σ’ ένα ευρύ πεδίο και εξερευνούν το σώμα μιας κατεξοχήν σιωπηλής μορφής επικοινωνίας

Πηγή: Εκπαιδευτική Τηλεόραση/(βίντεο, 21:50min)/http://www.edutv.gr/component/k2/noimatiki-glossa