Σκοπός ιστολόγιου

Το ιστολόγιο αυτό φιλοξενεί τις εργασίες που πραγματοποιούνται στα πλαίσια της Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών e-Twinning 17-18.