Στο Ερευνητικό Κέντρο «Κοίος» του Πανεπιστημίου Κύπρου, μια ομάδα ερευνητών στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία και στην Ηλεκτρολογική Μηχανική έχει εξασφαλίσει δύο ερευνητικά προγράμματα που στοχεύουν στον σχεδιασμό και τη δημιουργία διαδραστικού υλικού, τη διδακτική των Αγγλικών ως ξένης γλώσσας και τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας, μέσω του τρισδιάστατου εικονικού κόσμου του «Second Life» με τη συνεργασία Ευρωπαϊκών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.


Το πρώτο ερευνητικό πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας. Εφαρμόζοντας ένα εξειδικευμένο τρισδιάστατο εργαλείο, που επιτρέπει τη διαμόρφωση του τρισδιάστατου εικονικού περιβάλλοντος, μέσω απλών γεωμετρικών σχημάτων και κάνοντας ευρεία χρήση πολυμεσικών εφαρμογών, η ερευνητική ομάδα, όπως αναφέρει το Πανεπιστήμιο Κύπρου, δημιούργησε ένα εικονικό εκπαιδευτικό περιβάλλον που παρέχει στους φοιτητές πλούσιες μορφωτικές εμπειρίες.

Μέσω των εικονικών τους εκπροσώπων, γνωστών ως avatars, οι φοιτητές συμμετείχαν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, αλληλοεπιδρούσαν με τα εικονικά στοιχεία του τρισδιάστατου περιβάλλοντος που δημιουργήθηκαν για να ανταποκρίνονται στις εκπαιδευτικές τους ανάγκες, όπως ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά πλαίσια, ενεργειακά αποδοτικά κτίρια, και αίθουσες διδασκαλίας.

Ο αντικειμενικός στόχος του προγράμματος ήταν να δοθεί η ευκαιρία σε φοιτητές κατά το προπτυχιακό και μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών τους στον τομέα της Ηλεκτρολογικής Μηχανικής του Πανεπιστημίου Κύπρου να πειραματιστούν, να εξερευνήσουν το τρισδιάστατο εκπαιδευτικό περιβάλλον, να τηλεμεταφερθούν σε άλλες επαγγελματικές και εκπαιδευτικές περιοχές, να διδαχτούν και να αναπτύξουν τεχνική ορολογία στα Αγγλικά στον τομέα της Ηλεκτρολογικής Μηχανικής. Το «Second Life» έδωσε στην ερευνητική ομάδα την δυνατότητα να δημιουργήσει νέες εκπαιδευτικές περιστάσεις και να διεξάγει την εκπαιδευτική διαδικασία μέσω ενός διαδραστικού περιβάλλοντος που επιτρέπει τον σχεδιασμό υψηλής πιστότητας εκπαιδευτικού υλικού. Το δεύτερο ερευνητικό πρόγραμμα, που χρηματοδοτήθηκε πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στοχεύει στη διεύρυνση της συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαίων ακαδημαϊκών, εκπαιδευτικών, ερευνητών και επαγγελματιών που αξιοποίησαν και ενσωμάτωσαν τρισδιάστατα εικονικά περιβάλλοντα στην εκπαίδευση. Το συγκεκριμένο δίκτυο δημιούργησε και εφάρμοσε καινοτόμα εκπαιδευτικά εργαλεία, διαμόρφωσε ειδικά προσεγμένες εκπαιδευτικές περιοχές, σχεδίασε εκπαιδευτικό υλικό, έθεσε προκαθορισμένους διδακτικούς στόχους και διεξήγαγε την εκπαιδευτική διαδικασία μέσω τρισδιάστατων εικονικών περιβαλλόντων. Μέσω του ερευνητικού προγράμματος θα παρέχεται η ευκαιρία εκπαίδευσης και κατάρτισης εκπαιδευτικών και ακαδημαϊκών σε διαφορετικούς τομείς δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην εκπαιδευτική αξιοποίηση των τρισδιάστατων εικονικών περιβαλλόντων.

Εκπαιδευτικοί και ακαδημαϊκοί από μια ευρεία γκάμα ακαδημαϊκών αντικειμένων, όπως η Εκμάθηση μιας Δεύτερης ή Ξένης Γλώσσας, η Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, η Εκπαίδευση των Επιστημών της Αγωγής, και των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας, θα έχουν την δυνατότητα να εξερευνήσουν, να πειραματιστούν και να κτίσουν τρισδιάστατες εκπαιδευτικές περιοχές που θα δημιουργήσουν την υποδομή για το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Κάτω από την έμπειρη καθοδήγηση της ερευνητικής ομάδας, οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί και ακαδημαϊκοί θα δημιουργήσουν υψηλής αλληλεπίδρασης εικονικά αντικείμενα, θα σχεδιάσουν ή θα αναπροσαρμόσουν διδακτικό υλικό με ξεκάθαρους στόχους και θα συζητήσουν την συμμετοχή και την εμπλοκή των φοιτητών και μαθητών σε διαδραστικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Παρόμοια εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα που αποσκοπούν στη δημιουργία και ενσωμάτωση εικονικών κόσμων για την εκμάθηση μιας δεύτερης ή ξένης γλώσσας ή άλλων ακαδημαϊκών αντικειμένων θα μπορούσαν, επισημαίνει το Πανεπιστήμιο Κύπρου, να προωθηθούν και στην Κύπρο.

Η κατάρτιση των εκπαιδευτικών και ερευνητών στον σχεδιασμό και ανάπτυξη διαδραστικών εκπαιδευτικών εικονικών κόσμων θα μπορούσε να παίξει καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία καινοτόμων εκπαιδευτικών περιβαλλόντων που παρέχουν την υποδομή για ενσωμάτωση υψηλής αλληλεπίδρασης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού υλικού στην διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Ταυτόχρονα θα μπορούσαν να συμβάλλουν έμπρακτα στο σχεδιασμό και τη δημιουργία εξ’ αποστάσεως εκπαιδευτικών προγραμμάτων, διευρύνοντας τις ευκαιρίες εργοδότησης εκπαιδευτικών, ακαδημαϊκών και ερευνητών σε διαφορετικά αντικείμενα. Σε μια περίοδο οικονομικής ύφεσης, τέτοιες πρωτοβουλίες, σημειώνεται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, θα μπορούσαν να προσελκύσουν χρηματοδότηση από ακαδημαϊκά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οργανισμούς, το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας και την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθιστώντας την Κύπρο περιφερειακό κέντρο παροχής εκπαίδευσης και έρευνας.

Παράλληλα το «Second Life» θα μπορούσε να βοηθήσει στην εκπαίδευση και κατάρτιση των φοιτητών, εκπαιδευτικών και καθηγητών προσφέροντας τους την δυνατότητα να δημιουργήσουν και να αξιοποιήσουν εκπαιδευτικά εργαλεία, να υιοθετήσουν καινοτόμες μεθοδολογικές προσεγγίσεις και να αναπτύξουν δεξιότητες που θα τους καθιστούν ανταγωνιστικούς σε διεθνές επίπεδο. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επίτευξη των πιο πάνω είναι η παροχή των κατάλληλων υποδομών στα σχολεία και ακαδημαϊκά ιδρύματα, η συνεχής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, η εντατικοποίηση της έρευνας σε αυτό τον τομέα και η ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση.

Πηγή: imerisia.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ