Άρθρα κατηγορίας "LAMS"

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο : Υποστήριξη εκπαιδευτικής καινοτομίας με το LAMS

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο για την καλύτερη υποστήριξη της διδασκαλίας των σύγχρονων εκπαιδευτικών θέτει στη διάθεση της ελληνικής εκπαιδευτικής κοινότητας την Υπηρεσία Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων (http://lams.sch.gr).

Η υπηρεσία βασίζεται στο λογισμικό ανοικτού κώδικα LAMS (http://lamsfoundation.org/), το οποίο είναι ένα σύγχρονο διαδικτυακό εργαλείο δημιουργίας, διαχείρισης και εποπτείας ψηφιακών μαθημάτων για δια ζώσης, μικτή και εξ αποστάσεως μάθηση. Παρέχει ένα ιδιαίτερα διαισθητικό οπτικό περιβάλλον δημιουργίας ακολουθιών μαθησιακών δραστηριοτήτων, που μπορούν να περιλαμβάνουν ατομικές δραστηριότητες, δραστηριότητες σε μικρές ομάδες και δραστηριοτήτων με την ολομέλεια μιας εκπαιδευτικής ομάδας. Το LAMS μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ως αυτόνομο σύστημα είτε σε συνδυασμό με άλλα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης (LMS) όπως τα Moodle, Sakai, .LRN, WebCT και BlackBoard.

Σκοπός της υπηρεσίας είναι να διευκολύνει τους εκπαιδευτικούς στη δημιουργία σχεδίων μαθημάτων και στη διεκπεραίωσή τους από τους εκπαιδευόμενους. Τα σχέδια αυτά έχουν τη μορφή διαγραμμάτων ροής της αλληλουχίας των μαθησιακών δραστηριοτήτων που αποτελούν ένα σχέδιο μαθήματος. Τα σχέδια μαθήματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέσο:

 • διευκόλυνσης της μαθησιακής διαδικασίας,
 • διάθεσης μαθησιακών πόρων και δραστηριοτήτων,
 • τεκμηρίωσης, ανταλλαγής, ανακοίνωσης και ανάλυσης καινοτόμων και ποιοτικών διδακτικών πρακτικών μεταξύ εκπαιδευτικών,
 • υποστήριξης διάφορων θεωριών μάθησης όπως η προβληματοκεντρική, η μελέτη περίπτωσης, η διερευνητική θεωρία κ.α.

Ένα μάθημα στην Υπηρεσία Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων μπορεί να περιλαμβάνει ένα πλήθος από ατομικές ή ομαδικές εργασίες με δραστηριότητες που βασίζονται τόσο στο περιεχόμενο όσο και στη συνεργασία. Οι δραστηριότητες συνδέονται μεταξύ τους με μεταβάσεις, οι οποίες καθορίζουν τη ροή του μαθήματος, δηλαδή τη σειρά με την οποία θα εκτελεστούν οι δραστηριότητες από τους εκπαιδευόμενους. Οι δραστηριότητες μπορούν να ανήκουν σε μια από τις εξής κατηγορίες:

 • Εργαλεία Πληροφόρησης
 • Εργαλεία Αξιολόγησης
 • Εργαλεία Συνεργασίας
 • Εργαλεία Ανατροφοδότησης

 

lams-021

Στο περιβάλλον του LAMS οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα εποπτείας των μαθημάτων τους αλλά και αξιολόγησης των μαθητών τους. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η δυνατότητα προσωποποιημένης μάθησης, που υποστηρίζεται από την υπηρεσία. Καθώς κάθε άνθρωπος μαθαίνει με διαφορετικό τρόπο, το LAMS μπορεί να υποστηρίξει ένα διαφορετικό μαθησιακό μονοπάτι για κάθε εκπαιδευόμενο, μεγιστοποιώντας έτσι το μαθησιακό αποτέλεσμα για κάθε εκπαιδευόμενο.

Στη χώρα μας δραστηριοποιείται μία αξιόλογη και ενεργή Κοινότητα Ελλήνων Εκπαιδευτικών LAMS, η οποία παράγει και αξιοποιεί τα σχέδια μαθημάτων στη διδασκαλία της. Στην σελίδα της κοινότητας (https://blogs.sch.gr/groups/lams/) θα βρείτε οδηγούς χρήσης και σχέδια μαθημάτων που έχουν δημιουργηθεί από τα μέλη της κοινότητας και τα οποία μπορείτε να προσαρμόσετε για τις ανάγκες των δικών σας μαθημάτων.

Δείτε τους διαθέσιμους οδηγούς της υπηρεσίας

Παρακολουθήστε ένα ψηφιακό μάθημα για το LAMS

Μεταβείτε στο περιβάλλον του LAMS, http://lams.sch.gr

Μαθαίνω το LAMS 2ο μέρος – 2η Συνεδρία στα πλαίσια της επιμόρφωσης β΄επιπέδου (Βασίλης Δρίμτζιας)

 

 

LAMS Sequence: Μαθαίνω το LAMS 2ο μέρος – 2η Συνεδρία στα πλαίσια της επιμόρφωσης β΄επιπέδου (Βασίλης Δρίμτζιας)
By: Vasilis Drimtzias      License:


Zoom

| | | |

 

 

Μαθαίνω το LAMS (Learn LAMS with LAMS) – Συνεδρία στο πλαίσιο της επιμόρφωσης β΄επιπέδου

 

LAMS Sequence: Μαθαίνω το LAMS (Learn LAMS with LAMS) – Συνεδρία στα πλαίσια της επιμόρφωσης β΄επιπέδου (Βασίλης Δρίμτζιας)
By: Vasilis Drimtzias      License:


Zoom

| | | |

 

 

LAMS : Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

 

LAMS Sequence: Ασφάλεια στο Διαδίκτυο – Ιδιωτικότητα (Internet Safety – Privacy)
By: Aris Louvris      License:


Zoom

| | | |

 

 

Μάθημα σε LAMS : Άδειες Χρήσης Ψηφιακών Αγαθών (Common Creatives)

LAMS Sequence: Άδειες Χρήσης Ψηφιακών Αγαθών (Common Creatives)
By: Spyros Papadakis      License:


Zoom

| | | |

 

 

Aξιοποίηση προηγμένων ΤΠΕ στο σχολείο του 21ου αιώνα: Από το Διδακτικό στο Μαθησιακό σχεδιασμό

Δείτε το στο slideshare.net

LAMS (Learning Activity Management System)

lams

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ LAMS

Το LAMS είναι ένα νέο Διαδικτυακή πλατφόρμα δημιουργίας, διαχείρισης και εποπτείας ψηφιακών μαθημάτων για δια ζώσης, μικτή και εξ αποστάσεως μάθηση. Παρέχει ένα ιδιαίτερα διαισθητικό οπτικό περιβάλλον δημιουργίας ακολουθιών μαθησιακών δραστηριοτήτων που μπορούν να περιλαμβάνουν ατομικές δραστηριότητες, δραστηριότητες σε μικρές ομάδες και δραστηριοτήτων με την ολομέλεια μιας εκπαιδευτικής ομάδας. Το LAMS μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αυτόνομο σύστημα ή σε συνδυασμό με άλλα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης (LMS)όπως Moodle, Sakai, .LRN, WebCT και το BlackBoard.

Το LAMS είναι ένα επαναστατικό νέο εργαλείο για απευθείας σύνδεση, διαχείριση και εκπόνηση συνεργατικών μαθησιακών δραστηριοτήτων. Προσφέρει ένα φιλικό περιβάλλον σχεδίασης μιας ακολουθίας μαθησιακών δραστηριοτήτων που μπορούν να εκπονούνται ατομικά, συνεργατικά, ή σε μεγαλύτερες ομάδες. Ο εκπαιδευόμενος βλέπει την τρέχουσα δραστηριότητα που είναι και αν διακόψει μπορεί να επανέλθει αργότερα για να συνεχίσει από το ίδιο σημείο ή να ξαναδεί τις δραστηριότητες που έχει ήδη ολοκληρώσει.

 

ΕΙΔΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Οι ακολουθίες δομούνται από δραστηριότητες (activities), κάθε μία από τις οποίες δίνει έμφαση και υποστηρίζει διαφορετικές λειτουργίες, όπως:

 • Πληροφόρηση (Informative)
 • Συνεργασία (Collaboration)
 • Αξιολόγηση (Assessment)
 • Αναστοχασμό (Reflective)

Οι ακολουθίες (Sequences) μπορούν να περιλαμβάνουν ένα πλήθος από ατομικές εργασίες, εργασίες για μικρές ομάδες ή για ολόκληρη την εκπαιδευτική ομάδα (τάξη) με δραστηριότητες που βασίζονται τόσο σε περιεχόμενο όσο και στη συνεργασία.

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ LAMS

Το LAMS προσφέρει ένα οπτικό περιβάλλον συγγραφής για τη δημιουργία, αποθήκευση και επαναχρησιμοποίηση ακολουθιών δραστηριοτήτων. Το «σύρε-και-άσε» (drag-and-drop) δραστηριότητες είναι η κύρια λειτουργία στο περιβάλλον συγγραφής του LAMS. Οι συγγραφείς σύρουν και αφήνουν δραστηριότητες μέσα στην περιοχή συγγραφής και μετά ενώνουν τις δραστηριότητες μαζί σχεδιάζοντας «Μεταβάσεις» (transitions) για να δημιουργήσουν μια μαθησιακή δραστηριότητα. Αυτό το μοντέλο ροής εργασιών διακρίνει κυρίως το LAMS από τις υπόλοιπες (περισσότερο βασισμένες στο περιεχόμενο) σε απευθείας σύνδεση μαθησιακές πλατφόρμες.

Το LAMS έχει ένα ευρύ φάσμα εργαλείων που σχεδιάστηκαν για χρήση σε μια σειρά εκπαιδευτικών πλαισίων από δασκάλους και σπουδαστές με διαφορετικά επίπεδα εμπειρίας σε Η/Υ.

 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ LAMS

Στη διεύθυνση : https://blogs.sch.gr/groups/lams/ έχει δημιουργηθεί μία Κοινότητα μάθησης και πρακτικής Ελλήνων Εκπαιδευτικών του LAMS. Τα μέλη μοιράζονται κοινά οράματα & αξίες, ένα ενδιαφέρον, ένα πάθος για ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους, ανοικτή εκπαίδευση και αλληλεπιδρούν για να μάθουν καλύτερα για αυτό. Η κοινωνική συμμετοχή είναι μια διαδικασία μάθησης και γνώσης. Είναι ένα βήμα για προβολή δραστηριοτήτων, συναντήσεις, αλληλοβοήθεια, ανταλλαγή απόψεων, προώθηση καινοτομιών.

Οι εκπαιδευτικοί ανεξάρτητα από βαθμίδα κατά κανόνα λειτουργούν μόνοι τους. Αν ενώσουν όμως τις δυνάμεις τους και ανταλλάσουν απόψεις, ιδέες και καλές πρακτικές μπορούν να αλληλοβοηθηθούν και να διευκολύνουν και βελτιώσουν το έργο τους. Η επικοινωνία είναι η καρδιά της κοινότητας που θα εξασφαλίζει τη ζωή της. Δημοσιεύστε τις εμπειρίες, τις σκέψεις, τις απόψεις, τα συναισθήματα και τους προβληματισμούς σας.

 

Μια Πρώτη Γνωριμία

Χρησιμοποιώντας τους λογαριασμούς test1/test1, test2/test2, test3/test3 επισκεφτείτε:

 

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ LAMS

 

Εάν θέλετε μπορείτε  δωρεάν να δημιουργήσετε ένα δικό σας λογαριασμό για να δοκιμάσετε το LAMS και το LessonLAMS στα:

o        http://demo.lamscommunity.org/lams

o        http://lessonlams.com/lams/

Μάθημα σε LAMS : Ενσωμάτωση ασκήσεων Ηotpotatoes στο LAMS

 

 

LAMS Sequence: Ενσωμάτωση ασκήσεων Ηotpotatoes στο LAMS
By: Spyros Papadakis      License:


Zoom

| | | |

 

 

LAMS : Σύστημα Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων

Το LAMS είναι ένα νέο Διαδικτυακό εργαλείο σύστημα – εργαλείο δημιουργίας, διαχείρισης και εποπτείας ψηφιακών μαθημάτων για δια ζώσης, μικτή και εξ αποστάσεως μάθηση. Παρέχει ένα ιδιαίτερα διαισθητικό οπτικό περιβάλλον δημιουργίας ακολουθιών μαθησιακών δραστηριοτήτων που μπορούν να περιλαμβάνουν ατομικές δραστηριότητες, δραστηριότητες σε μικρές ομάδες και δραστηριοτήτων με την ολομέλεια μιας εκπαιδευτικής ομάδας. Το LAMS μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αυτόνομο σύστημα ή σε συνδυασμό με άλλα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης (LMS)όπως Moodle, Sakai, .LRN, WebCT και το BlackBoard.

koinothta-lams
Στη διεύθυνση https://blogs.sch.gr/lams/ λειτουργεί η κοινότητα μάθησης και πρακτικής Ελλήνων Εκπαιδευτικών για το Σύστημα Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων (LAMS) . H κοινότητα μάθησης και πρακτικής Ελλήνων Εκπαιδευτικών του LAMS είναι μια ομάδα ανθρώπων που συμμετέχει σε μια διαδικασία συλλογικής μάθησης. Τα μέλη μοιράζονται κοινά οράματα & αξίες, ένα ενδιαφέρον, ένα πάθος για ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους, ανοικτή εκπαίδευση και αλληλεπιδρούν για να μάθουν καλύτερα για αυτό. Η κοινωνική συμμετοχή είναι μια διαδικασία μάθησης και γνώσης. Είναι ένα βήμα για προβολή δραστηριοτήτων, συναντήσεις, αλληλοβοήθεια, ανταλλαγή απόψεων, προώθηση καινοτομιών.

 

 

LAMS Tutorial – Το περιβάλλον μάθησης του LAMS

 

 

LAMS Sequence: LAMS Tutorial 1 – Το περιβάλλον μάθησης του LAMS
By: Spyros Papadakis      License:


Zoom

| | | |

 

 

 

Μάθημα σε LAMS : Υπολογιστικά Φύλλα – Ταξινόμηση (Spreadsheet and Classification)

 

 

LAMS Sequence: Υπολογιστικά Φύλλα – Ταξινόμηση (Spreadsheet and Classification)
By: Spyros Papadakis      License:


Zoom

| | | |

 

 

Εισαγωγή στο LessonLAMS

Μάθημα σε LAMS : Aξιοποίηση έργων τέχνης στην εκπαίδευση (Artsworks in Education)

Αυτή η ακολουθία ακολουθεί μία καινοτόμο μεθοδολογία εκπαίδευσης εκπαιδευτών η οποία διευκολύνει τους εκπαιδευτές να σχεδιάζουν τις εκπαιδευτικές τους ενότητες βασισμένοι στη συστηματική παρατήρηση Έργων Τέχνης (μοντέλο του Perkins) και να προάγουν με αυτό τον τρόπο  τον κριτικό στοχασμό και τη δημιουργικότητα των ενήλικων εκπαιδευομένων.

Σ. Παπαδάκης, Ι. Φραγκούλης

 

LAMS Sequence: Aξιοποίηση έργων τέχνης στην εκπαίδευση (Artsworks in Education)
By: Spyros Papadakis      License:


Zoom

| | | |

 

 

 

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση