Άρθρα κατηγορίας "Παιδαγωγική"

Αυτορρυθμιζόμενη Μάθηση

Δείτε το στο slideshare.net

Η καθηγήτρια Γνωστικής Ψυχολογίας Στέλλα Βοσνιάδου στα Άκρα

3Rs X 7Cs = 21stCentury Learning

Οι μαθητές που ξεκινούν το σχολείο σήμερα, θα πρέπει να προετοιμαστούν για έναν πολύ διαφορετικό κόσμο 20 χρόνια από σήμερα, όπου θα απαιτούνται οι τρεις βασικές ικανότητες της ανάγνωσης, της γραφής και της αρίθμησης (3Rs) και οι αναγκαίες δεξιότητες του 21ου αιώνα (7Cs), που είναι:

  1. Κριτική Σκέψη & Δράση (Critical Thinking and Doing),
  2. Δημιουργικότητα (Creativity),
  3. Συνεργασία(Collaboration),
  4. Δια – πολιτισμική Κατανόηση (Cross-cultural Understanding),
  5. Επικοινωνία (Communication),
  6. Γνώση Η/Υ (Computing),
  7. Επαγγελματική & Μαθησιακή Αυτοδυναμία (Carrier & Learning Self-reliance) και

περιγράφονται από την εξίσωση:  3Rs X 7Cs = 21stCentury Learning (Trilling, 2008).

Ετικέτες:

Διαθεματικότητα – Διεπιστημονικότητα

Στη Διαθεματικότητα το Αναλυτικό Πρόγραμμα οργανώνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε η γνώση να αντιμετωπίζεται ως ολότητα με χαρακτήρα ενιαίο, χωρίς όμως να καταργείται η αυτοτέλεια των μαθημάτων όσον αφορά στις γνώσεις που αυτά προσφέρουν.

Η απόκτηση γνώσης επιτυγχάνεται μέσα από τη διερευνητική προσέγγιση κάποιου συγκεκριμένου θέματος που παρουσιάζει ενδιαφέρον, ώστε να ασχοληθούν οι μαθητές με αυτό.  Το εν λόγω θέμα εξετάζεται από πολλές επιστημονικές πλευρές, με αποτέλεσμα να καλλιεργούνται δεξιότητες και αξίες μέσα από την αυτενέργεια του κάθε μαθητή.

Η Διαθεματικότητα είναι όρος γενικότερος της Διεπιστημονικότητας.

Στη Διεπιστημονικότητα το Αναλυτικό Πρόγραμμα οργανώνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να διατηρούνται τα διακριτά μαθήματα των οποίων το περιεχόμενο να συσχετίζεται με διαφόρους τρόπους.

Ετικέτες:

Παιδαγωγική

Διαβάστε εδώ

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση