Άρθρα κατηγορίας "Εννοιολογικοί Χάρτες"

Σύντομος Οδηγός χρήσης του kidspiration 3.0

Δείτε το στο slideshare.net

Webspiration :Free Online Inspiration

Το webspiration είναι η web έκδοση του Inspiration, δέχεται τους ελληνικούς χαρακτήρες χωρίς κανένα πρόβλημα και είναι free.

Δεν έχει όλες τις δυνατότητες του Inspiration, αλλά συνεχώς βελτιώνεται. Αυτό που το χαρακτηρίζει είναι το στοιχείο της συνεργατικότητας. Όπως με τα wikis και τα έγγραφα Google, μπορείτε να μοιραστείτε και να επεξεργαστείτε συνεργατικά τους χάρτες που θα δημιουργήσετε, με μαθητές, φίλους και συναδέλφους και να βλέπετε την ιστορική εξέλιξη ενός εγγράφου.

Απαιτείται  η εγγραφή σας δηλώνοντας μια διεύθυνση e-mail.

Inspiration

Το Inspiration ανήκει στα λογισμικά εννοιολογικής χαρτογράφησης, τα οποία αποτελούν μια ιδιαίτερη κατηγορία συστημάτων εκπαιδευτικού λογισμικού με ανοικτό χαρακτήρα και μπορούν πρακτικά να χρησιμοποιηθούν σε όλες τις βαθμίδες (ξεκινώντας από την προσχολική εκπαίδευση) και σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα. Η εννοιολογική χαρτογράφηση είναι μια ειδική τεχνική οπτικοποίησης των σχέσεων ανάμεσα σε διάφορες έννοιες. Με άλλα λόγια, συνιστά ένα συνήθη τρόπο για την αναπαράσταση της γνώσης, της οποίας αποτελεί μία ιδεατή εννοιολογική δομή.

Βασικά συστατικά της εννοιολογικής χαρτογράφησης είναι οι κόμβοι που αναπαριστούν έννοιες και οι σύνδεσμοι που αναπαριστούν σχέσεις ανάμεσα στις έννοιες ή αιτίες που προκαλούν ένα γεγονός. Κόμβοι που συνδέονται με συνδέσμους σχηματίζουν έναν εννοιολογικό χάρτη (concept map) που μπορεί να έχει τη μορφή ενός σημασιολογικού δικτύου (semantic network). Η όλη διαδικασία παραπέμπει στη δομή ενός υπερκειμένου. Ένα λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης -λογισμικά σημασιολογικών δικτύων (semantic networks) και νοητικών χαρτών (mind maps)- περιέχει τρία βασικά στοιχεία:
Έννοια: αποτελεί μια μονάδα πληροφορίας και αναπαρίσταται από μια λέξη, φράση ή εικόνα
Σύνδεσμος: περιγράφει πώς μια έννοια συνδέεται με μια άλλη
Στιγμιότυπο: είναι μια πρόταση της μορφής «έννοια-σύνδεσμος-έννοια» και περιγράφει τη σχέση ανάμεσα στις δύο έννοιες

Η εννοιολογική χαρτογράφηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση:
– ως εποπτικό εργαλείο, για διδασκαλία διαφόρων γνωστικών αντικειμένων
– ως γνωστικό εργαλείο, για οικοδόμηση εννοιών και γνώσεων (μάθηση)
– ως εργαλείο αξιολόγησης των μαθητών (μέσω σύγκρισης δύο ή περισσότερων εννοιολογικών χαρτών)
– ως εργαλείο ανάδυσης και καταγραφής των αναπαραστάσεων και ανίχνευσης πρότερων γνώσεων
– ως μέσο ανταλλαγής και επικοινωνίας ιδεών (συλλογική κατασκευή εννοιολογικών χαρτών)
– ως μέσο σχεδίασης εφαρμογών υπερμέσων και γενικότερα συστημάτων πλοήγησης

  • Βήμα προς βήμα Inspiration για μαθητές
  • Συμπληρωματικός οδηγός Inspiration για εκπαιδευτικούς

Kidspiration

Το Kidspiration™ είναι ένα πρόγραμμα εννοιολογικής χαρτογράφησης, το οποίο βοηθά τα παιδιά να εκφράσουν, να οργανώσουν και να αναπτύξουν τις ιδέες τους. Χρησιμοποιώντας τις αρχές της «οπτικής μάθησης» (visual learning) οι μαθητές αναπτύσσουν τη δυνατότητά τους να κατασκευάζουν σενάρια, να οργανώνουν πληροφορίες, να κατανοούν έννοιες και να εκφράζουν και να μοιράζονται τις σκέψεις τους. Το πρόγραμμα μας παρέχει δύο βασικά μέσα για την προσέγγιση της γνώσης: το “Picture view” και το “Writing view”. Στην πρώτη περίπτωση το λογισμικό προσφέρει μία ιδιαίτερα φιλική διεπιφάνεια χρήσης, στην οποία το παιδί μπορεί να βρει διάφορες εικόνες και σύμβολα από τις λεγόμενες «βιβλιοθήκες συμβόλων» και να προχωρήσει στη διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων που, όπως προαναφέρθηκε, έχει σχεδιάσει ο εκπαιδευτικός. Στη δεύτερη περίπτωση, η οποία βρίσκεται σε άμεση σχέση με την πρώτη, το παιδί έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει λέξεις.

Εργασία
– Η χρήση ενός προγράμματος εννοιολογικής χαρτογράφησης στο σχεδιασμό δραστηριοτήτων στην προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία (Παπαδημητρίου Ιωάννα, Νηπιαγωγός – Τζαβάρα Αγγελική, Νηπιαγωγός) – [download]

Γνωριμία με το Kidspiration, Γιάννης Μόκιας, Δάσκαλος
– Εφαρμογές και Υποστήριξη Kidspiration

CmapTools – Ανάπτυξη νοητικών χαρτών

Η χρήση των εννοιολογικών χαρτών στην εκπαιδευτική διαδικασία αποτελεί κατά τεκμήριο ένα πολύτιμο εργαλείο, καθώς μπορεί να λειτουργήσει ως μέσο αξιολόγησης των μαθητών, σχεδιασμού της διδασκαλίας, ως εφαλτήριο για την ανάπτυξη της δημιουργικής και συνδυαστικής σκέψης των μαθητών.

Το λογισμικό CmapTools αναπτύχθηκε το Ινστιτούτο ΙΗMC (Ιnstitute for Human and Machine Cognition) στοχεύοντας στο να δημιουργήσει ένα δικτυακό περιβάλλον ατομικής αλλά και συλλογικής ανάπτυξης νοητικών χαρτών. Το λογισμικό αυτό στην ατομική αλλά και δικτυακή του έκδοση προσφέρεται δωρεάν και είναι ευρύτατα γνωστό και διαδεδομένο σε όλο τον κόσμο λόγω της απλότητας και λειτουργικότητάς του αλλά και των δυνατοτήτων διαδικτυακής συνεργασίας που προσφέρει. Στην τελευταία του έκδοση απέκτησε και δυνατότητες κωδικοποίησης οντολογιών, οδεύοντας, έτσι, σε πιο οργανωμένη και τυπική παρουσίαση της γνώσης.

Μπορείτε να το κατεβάσετε δωρεάν και χωρίς υποχρέωση από εδώ. Είναι γραμμένο σε Java και κατά την εγκατάστασή του εγκαθιστά και το Runtime Εnvironment της Java. Η εφαρμογή είναι πλέον εξελληνισμένη. Το Εργαστήριο Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, διευθυντής του οποίου είναι ο Καθηγητής κ. Αναστάσιος Μικρόπουλος, με δική του πρωτοβουλία, ανέλαβε εθελοντικά, συνεργαζόμενο με το Florida Institute for Human & Machine Cognition (IHMC, Ινστιτούτο για τη Νόηση Ανθρώπου και Μηχανής), τη μετάφραση στα ελληνικά του δημοφιλούς λογισμικού εννοιολογικής χαρτογράφησης CmapTools.

Οδηγίες λήψης και εγκατάστασης

Ο ιστότοπος του CmapTools – http://cmap.ihmc.us/

– συμπληρώνουμε τα απαιτούμενα πεδία (με αστεράκι) εδώ και πατάμε submit,
– αποθηκεύουμε στον υπολογιστή μας το πρώτο αρχείο για windows (IHMC CmapTools v5.04.01 for Windows 59.9Mb),
– πατάμε διπλό κλικ πάνω στο αποθηκευμένο αρχείο για να εγκαταστήσουμε το λογισμικό στον υπολογιστή μας, σύμφωνα με τις οδηγίες που εμφανίζονται,
– όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, δημιουργούμε μια συντόμευση στην επιφάνεια εργασίας για ευκολία στο άνοιγμα,
– ανοίγουμε το λογισμικό και από την πρώτη, τη μικρότερη καρτέλα αριστερά, επιλέγουμε edit/preferences/διαλέγουμε ελληνικά και όλα τα μενού εμφανίζονται… στα ελληνικά.

Πηγή: Αρισμαρί

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση