Άρθρα κατηγορίας "Εκπαιδευτικό Λογισμικό"

Εκπαιδευτικό Λογισμικό

Δείτε το στο slideshare.net

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: Εκπαιδευτικό Λογισμικό Γυμνασίου

Μπορείτε να κατεβάσετε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο το Εκπαιδευτικό Λογισμικό το οποίο διατίθεται δωρεάν για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Ακολουθείστε κάθε φορά τις αντίστοιχες οδηγίες εγκατάστασης

Κατηγοριοποίηση Εκπαιδευτικού λογισμικού

GCompris: Ελεύθερο εκπαιδευτικό λογισμικό για μαθητές Δημοτικού

Το GCompris είναι ένα ελεύθερο λογισμικό που εκδόθηκε και κυκλοφορεί υπό τους όρους της άδειας GPL.

Προκειμένου να ενισχυθεί η ανάπτυξή του, η έκδοση για τα Windows παρέχει μόνο 86 από τις 118 δραστηριότητες (έκδοση 9.6.1.). Μπορείτε να προμηθευτείτε την πλήρη έκδοση των Windows με τις επιπλέον δραστηριότητες έναντι μιας μικρής χρηματικής εισφοράς στο http://gcompris.net. Η έκδοση GNU/Linux δεν έχει αυτόν τον περιορισμό.
Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση του λογισμικού στο Free Software Foundation (FSF).
Το λογισμικό αυτό δεν είναι δικτυακό. Θα πρέπει να το αποθηκεύσετε και να το εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας από εδώ (gcompris-9.6.1_intel.dmg για Mac, gcompris-9.6.1.exe για Windows και gcompris-9.6.1.tar.gz για Linux)).

Όπως αναφέρει ο ελληνικός δικτυακός του τόπος εδώ:
Το GCompris είναι μια σουίτα εκπαιδευτικού λογισμικού και αποτελείται από ένα μεγάλο πλήθος δραστηριοτήτων για παιδιά ηλικίας 2 έως 10 ετών. Μερικές από τις δραστηριότητες αν και έχουν παιγνιώδη χαρακτήρα, ωστόσο διατηρούν τον εκπαιδευτικό τους προσανατολισμό. Παρακάτω μπορείτε να δείτε μια κατηγοριοποίηση μερικών δραστηριοτήτων του GCompris:

ανακάλυψη του υπολογιστή: πληκτρολόγιο, ποντίκι,
άλγεβρα: πίνακας μνήμης, αρίθμηση, πίνακας διπλής καταχώρησης, είδωλα γεωμετρικών σχημάτων,
επιστήμη: λειτουργία διώρυγας, ο κύκλος του νερού, υποβρύχιο, ηλεκτρικά κυκλώματα,
γεωγραφία: τοποθέτησε τις χώρες στο χάρτη
παιχνίδια: σκάκι, μνημονικές τεχνικές, σύνδεσε 4, oware, sudoku
ανάγνωση: εξάσκηση των αναγνωστικών δεξιοτήτων
άλλα: εκμάθηση της ώρας, παζλ με διάσημους πίνακες ζωγραφικής, διανυσματική σχεδίαση

Αυτή τη στιγμή το GCompris προσφέρει περισσότερες από 100 δραστηριότητες, ενώ αρκετές βρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξης. Το GCompris είναι ελεύθερο λογισμικό, που σημαίνει ότι μπορείτε να το προσαρμόσετε στις δικές σας ανάγκες, να το βελτιώσετε και, το πιο σημαντικό, να το μοιραστείτε με όλα τα παιδιά του κόσμου.

Μικρό εισαγωγικό εγχειρίδιο:

[Πηγή:]https://blogs.sch.gr/akarabin

Εκπαιδευτικό Λογισμικό που έχει προμηθευτεί το Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ

Κάντε κλικ εδώ : (http://e-yliko.sch.gr/resource/supportmaterial/EduAll.aspx) και θα μεταβείτε στη σελίδα όπου θα βρείτε όλους τους τίτλους Εκπαιδευτικού Λογισμικού που έχει προμηθευτεί το Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. στα πλαίσια διαφόρων έργων.

Οι τίτλοι είναι ταξινομημένοι αλφαβητικά και όσοι από αυτούς έχουν την ένδειξη Ναι στη στήλη DownLoad Status μπορείτε να τους κατεβάσετε στον υπολογιστή σας ανάλογα με τα δικαιώματα του λογαριασμού σας.

Οι σχολικές μονάδες θα πρέπει να χρησιμοποιούν τους κωδικούς πρόσβασης στις υπηρεσίες του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. ενώ οι εκπαιδευτικοί τους αντίστοιχους κωδικούς τους στο sch.gr .

Περιλαμβάνονται περίπου 180 τίτλοι. Η λίστα ανανανεώνεται συνεχώς.

GCompris: Σουίτα εκπαιδευτικού λογισμικού

Το GCompris είναι μια σουίτα εκπαιδευτικού λογισμικού και αποτελείται από ένα μεγάλο πλήθος δραστηριοτήτων για παιδιά ηλικίας 2 έως 10 ετών. Μερικές από τις δραστηριότητες αν και έχουν παιγνιώδη χαρακτήρα, ωστόσο διατηρούν τον εκπαιδευτικό τους προσανατολισμό. Παρακάτω μπορείτε να δείτε μια κατηγοριοποίηση μερικών δραστηριοτήτων του GCompris:

– ανακάλυψη του υπολογιστή: πληκτρολόγιο, ποντίκι, …
– άλγεβρα: πίνακας μνήμης, αρίθμηση, πίνακας διπλής καταχώρησης, είδωλα γεωμετρικών σχημάτων, …
– επιστήμη: λειτουργία διώρυγας, ο κύκλος του νερού, υποβρύχιο, ηλεκτρικά κυκλώματα, …
– γεωγραφία: τοποθέτησε τις χώρες στο χάρτη
– παιχνίδια: σκάκι, μνημονικές τεχνικές, σύνδεσε 4, oware, sudoku, …
– ανάγνωση: εξάσκηση των αναγνωστικών δεξιοτήτων
– άλλα: εκμάθηση της ώρας, παζλ με διάσημους πίνακες ζωγραφικής, διανυσματική σχεδίαση, …

Αυτή τη στιγμή το GCompris προσφέρει συνολικά 120 δραστηριότητες. Στην έκδοση για Windows διατίθενται τα 45 και με μια δωρεά 20 Ευρώ ξεκλειδώνονται και τα υπόλοιπα. Διαφορετικά σε Linux έχετε πρόσβαση σε όλες τις δραστηριότητες. …Το GCompris είναι ελεύθερο λογισμικό, που σημαίνει ότι μπορείτε να το προσαρμόσετε στις δικές σας ανάγκες, να το βελτιώσετε και, το πιο σημαντικό, να το μοιραστείτε με όλα τα παιδιά του κόσμου.

Δημιουργός Μοντέλων

O “ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ” συνιστά ένα περιβάλλον μάθησης που επιτρέπει στους μαθητές, να εκφράζουν τις ιδέες τους, να επινοούν και να σχεδιάζουν μοντέλα καταστάσεων και φαινομένων (πραγματικών ή ιδεατών), να διερευνούν τη συμπεριφορά τους και να τα βελτιώνουν, καθώς και να επικοινωνούν μέσω αυτών με άλλους μαθητές σε επίπεδο τοπικού δικτύου και διαδικτύου.

Οι λόγοι της επιλογής σχεδιασμού και ανάπτυξης ενός εκπαιδευτικού λογισμικού που υποστηρίζει δραστηριότητες μοντελοποίησης είναι δύο ειδών:
α) επιστημολογικής υφής: τα μοντέλα παίζουν κεντρικό ρόλο στις επιστήμες και η μοντελοποίηση είναι μια σημαντική μέθοδος της επιστημονικής έρευνας.
β) μαθησιακής υφής: έρευνες στα πλαίσια της διδακτικής των επιστημών και της γνωστικής ψυχολογίας δείχνουν ότι η εφαρμογή διαδικασιών μοντελοποίησης συνιστά ουσιαστικά μια διαδικασία μάθησης για τον ίδιο το μαθητή που τις εφαρμόζει.

Ο “ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ”, είναι ένα αντικειμενοστραφές περιβάλλον μοντελοποίησης, που υποστηρίζει ποιοτικούς, ημιποσοτικούς και ποσοτικούς συλλογισμούς, και επιτρέπει εναλλακτικούς τρόπους έκφρασης και οπτικοποίησης μοντέλων.

Το περιβάλλον αυτό αποτελείται από πέντε βασικές συνιστώσες: το «Χώρο των Προβλημάτων – Καταστάσεων», το «Χώρο Σχεδιασμού του Μοντέλου», το «Χώρο Δοκιμής του Μοντέλου», το «Ντοσιέ Σημειώσεων», και την «Εγκυκλοπαίδεια: Μοντέλα των Επιστημών», ενώ συγχρόνως υποστηρίζει λειτουργίες μέσω τοπικού δικτύου και διαδικτύου.

Οι κύριοι διδακτικοί – γνωστικοί στόχοι για την αλληλεπίδραση των μαθητών με τον “ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ ΜΟΝΤΕΛΩΝ” είναι οι ακόλουθοι:
α) να κατανοήσουν οι μαθητές το ρόλο των μοντέλων στις επιστήμες,
β) να αποκτήσουν ικανότητες μοντελοποίησης,
γ) να κατανοήσουν έννοιες και νόμους για τα γνωστικά αντικείμενα που εμπλέκονται στη μελέτη των προτεινόμενων καταστάσεων,
δ) να αναπτύξουν ικανότητες έκφρασης με διάφορες αναπαραστάσεις.

Κατασκευαστής: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εργαστήριο Διδακτικής Θετικών Επιστημών

– Παρουσίαση

– DownLoad

– Οδηγίες Χρήσης

Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Βιβλίο : Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

175 σελίδες

3.7 mb

Hot Potatoes

Το λογισμικό “HotPotatoes” είναι ένα πακέτο πέντε συγγραφικών εργαλείων που δημιουργήθηκαν από την ομάδα Έρευνας και Ανάπτυξης στο Κέντρο Πληροφορικής και Μέσων Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Βικτώρια (Humanities Computing and Media Centre at the University of Victoria).
Οι δραστηριότητες που δημιουργούνται είναι τυποποιημένες σε μορφή ιστοσελίδας (htm) και χρησιμοποιούν τον κώδικα XHTML1.1 για την εμφάνισή τους καθώς και τη JavaScript για την αλληλεπίδρασή τους. Δεν χρειάζεται να έχετε γνώσεις XHTML ή JavaScript για να χρησιμοποιήσετε τα προγράμματα. Το μόνο που χρειάζεται είναι να εισάγετε τα δεδομένα σας – κείμενο, ερωτήσεις, απαντήσεις, κτλ – και τα προγράμματα θα δημιουργήσουν τις ιστοσελίδες αυτόματα για σας.  Παρόλα αυτά, τα προγράμματα έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε σχεδόν ολόκληρες οι ιστοσελίδες να μπορούν να τροποποιηθούν, οπότε αν γνωρίζετε κώδικα HTML ή JavaScript, να μπορείτε να κάνετε σχεδόν οποιαδήποτε αλλαγή επιθυμείτε στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι ασκήσεις ή στη μορφοποίησή τους.
Το “Hot Potatoes” αποτελείται από πέντε επιμέρους προγράμματα τα οποία καλύπτουν διάφορες θεματικές περιοχές του αναλυτικού προγράμματος όπως το γλωσσικό μάθημα, τα κοινωνικά θέματα αλλά και τα Μαθηματικά.
1. JQuiz [σύντομες απαντήσεις & πολλαπλής επιλογής]
2. JCloze [ασκήσεις συμπλήρωσης κενών]
3. JCross [σταυρόλεξο]
4. JMix [ασκήσεις σύνθεσης προτάσεων]
5. JMatch [ασκήσεις αντιστοίχισης]
– The Masher [ασκήσεις πλήρους διάρθρωσης σε ομάδα (συνδυασμός των παραπάνω)]

Σημείωση:
Για την ελληνική μετάφραση απλώς επιλέξτε το αρχείο greek.hif μετά την πρώτη έναρξη του προγράμματος.
Διαφορετικά πηγαίνετε: Options > Interface > Load Interface file και επιλέξτε το αρχείο greek.hif.

DownLoad: Windows | Όλες οι πλατφόρμες (Java)

– Tutorial (Μόκιας Γιάννης, Δάσκαλος)
– Πρόσθετα, tips and tricks.. (Σαλονικίδης Γιάννης, Δάσκαλος)

Διαβάστε:
– «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην προσχολική εκπαίδευση, παραγωγή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για το Νηπιαγωγείο με το λογισμικό Hot Potatoes » (Δ. Λιγνός, Αθ. Βαρσαμίδου, Γ. Ρες, Εκπαιδευτικοί)

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση